Consats framgång genom innovation

Consat med i NyTeknik. Consat Engineerings Vice VD Emil Brandt och Stefan Engström affärsutvecklingschef för Elektronik och System berättar om Consats framgång genom innovation och att vi har behov av fler ambitiösa ingenjörer.  

Henrik Lundqvist presenterar Consat Trophy Award

Henrik Lundqvist presenterar Consat Trophy Award 2017 för Göteborg Ishockey Cup! Henrik Lundqvist spelar för New York Rangers och rankas som en av de bästa målvakter i världen! “En bättre ambassadör för vår vinst kan inte hittas”, berättar stolt Martin Wahlgren, VD för Consat AB

Digital kollektivtrafik

I höst har digitalisering av kollektivtrafiken och trafikreformen varit synliga teman i den offentliga diskussionen. Utgångspunkten för regeringens förslag om att reformera hela landets trafiksystem är enklare och lättare resande för konsumenterna. Detta innebär t.ex. att man ska kunna köpa en biljett med sin smarttelefon och resa överallt i Finland oavsett transportform. Lösningar för digitalisering … Läs mer