Consat levererar till FRAM

”Consat har fått förtroendet från FRAM, trafikhuvudmannen i Möre og Romsdals på Norges västkust, att leverera ett 80-tal fordonssystem för passagerarinformation. Uppdraget skall utföras under sommaren och installationen skall ske på plats i Molde och Kristiansund. Consat har i och med vinsten i denna upphandling installerat sitt fordonssystem i sju utav åtta trafikområden hos FRAM. … Läs mer