Consat startar systerbolaget Consat Inc

Consat startar systerbolaget Consat Inc. i Charlotte, USA, från starten med 3 anställda, men under 2006 beräknas antalet öka till mellan tio och femton. Det är våra svenska kunder som gärna vill att vi finns på plats i USA för att hjälpa deras dotterbolag med samma tjänster som de själva köper i Sverige. – Efter … Läs mer

Consat har investerat i en 3D printer

Consat har investerat i en 3D printer för Rapid Prototyping. Den används dels för att verifiera att en konstruktionsidé håller, och dels för att öka kundens förståelse för ett förslag. Fullt fungerande prototyper i ABS-plast kan produceras på bara några timmar och blir därmed ett effektivt hjälpmedel som minskar tiden för produktutvecklingen. Den största prototyp … Läs mer

Ramavtal med Fixturlaser AB

Consat tecknar ramavtal med Fixturlaser AB. Företaget tillverkar pekskärmsstyrda instrument för snabb och enkel mätning och dokumentation. Ramavtalet gäller produktutveckling och omfattar områdena elektronik, mjukvara, mekanik och projektledning.

Produktutvecklingen inom Consat samordnas

Produktutvecklingen inom Consat samordnas, produktutveckling har tidigare varit uppdelad på avdelningarna Industriell Automation och Fordon. Från den 1 november 2005 har den sammanförts till en egen enhet under ledning av Christer Åkerlund. Christer har tidigare arbetat på Consat och nu återkommit efter några år på annat företag. Magnus Ohlsson, som hittills skött produktutvecklingen på Industriell … Läs mer

Consat tecknar ramavtal med Sellihca

Sellihca Kvalificeringssystem används idag av ledande energibolag i Norge och Sverige. Bolagens målsättning är att använda Sellihca för att välja ut leverantörer vid de flesta upphandlingar. Consat har tecknat ett ramavtal som innebär att vi är kvalificerade att utföra uppdrag inom Consats hela kompetensområde åt företag som anlitar Sellihcas tjänster. Bland dem kan nämnas Vattenfall, … Läs mer

Consat tar över viss utveckling och personal från Volvo Bussar

ITS4mobility är ett intelligent transportsystem som från början utvecklats av Volvo Bussar och som nu kommer vidareutvecklas av Consat. Systemet passar lika bra i nya fordon som i befintliga, oavsett vilken tillverkare de kommer från. Syftena med ITS4mobility är att förbättra trafikinformationen till passagerarna, att trafikledningen alltid skall ha en aktuell bild av trafiken och … Läs mer

ITS4mobility framgångsrikt

Den fortsatta utvecklingen av Consats ITS4mobility har visat sig vara mycket framgångsrik, och efter mindre än ett år har antalet personer som arbetar inom området ökat från 9 till 20.