Hur ser framtidens samhälle ut? Vilka tekniska utmaningar står vi inför? När den tiden kommer gäller det att du är förberedd. Just därför är vi förberedda. Vi tar nämligen fram framtidens produkter och skapar de tekniska lösningar du inte vet att du behöver – än.

Consat

Engineering

Ingenjörshus som skapar dynamiska förutsättningar inom industriteknik, inbyggda system och digitala lösningar.

Consat

Telematics

Världsledande inom telematiksystem som säkrar framtidens smarta städer inom kollektivtrafik.

Consat

Sustainable Energy Systems

Skapar hållbara lösningar för framtida generationer inom energieffektivisering av fastigheter och industri.

Consat

Data

En komplett IT-partner och leverantör av smarta IT-lösningar.

Consat

Innovation Partner

Tar din verksamhet dit du inte visste att den kunde gå.

Ingenjörshus som skapar dynamiska förutsättningar inom industriteknik, inbyggda system och digitala lösningar.

Världsledande inom telematiksystem som säkrar framtidens smarta städer inom kollektivtrafik.

Skapar hållbara lösningar för framtida generationer inom energieffektivisering av fastigheter och industri.

En komplett IT-partner och leverantör av smarta IT-lösningar.

Tar din verksamhet dit du inte visste att den kunde gå.

Vad

Consat är en bolagsgrupp som skapar nytta genom innovation och gediget ingenjörskunnande inom IT, inbyggda system och mekanik.

Våra bolag är fokuserade på utvecklingsintensiva och framåtriktade branscher där vi kan växa tillsammans med våra kunder.

Consat bildades 1986 och idag har vi kontor i Göteborg, Stockholm, Oslo, Nederländerna,  Montreal och Sudbury i Kanada, Sydney och Melbourne i Australien samt Sao Paolo i Brasilien.

Th. vår grundare Jan-Bertil Johansson

Nedan. vår grundare Jan-Bertil Johansson

Varför

Vi på Consat drivs av lusten att skapa och utveckla oavsett om det handlar om att bygga verksamhet eller om att utveckla nya tekniska landvinningar.

Genom att våga utmana och tävla utvecklas man både som individ och organisation.

Hur

Att bli bra tar tid och kräver såväl vilja och engagemang som enträgenhet. Vi strävar efter långsiktiga relationer som bygger på ett ömsesidigt förtroende. Genom proaktiv innovation och samverkan når vi längre och högre snabbare vilket inte minst är viktigt för att klara av att anta vår gemensamma klimatutmaning.

Context

ConText är tidskriften som tar sig tid att berätta mer i detalj om våra innovativa och utmanande projekt och inte minst hur det är att arbeta på Consat. Vår ambition är att med hjälp av intressanta artiklar och bra bildmaterial beskriva och lyfta fram i vilka sammanhang Consat verkar.