Om Consat

Consat startades 1986 och är idag ett av Sveriges ledande, privatägda ingenjörshus. Bolagsgruppen växer ständigt av egen kraft i takt med en ökande efterfrågan av våra tjänster och produkter.

Tack vare lång erfarenhet, fantastiska medarbetare, hög kompetens och kreativitet tillhandahåller vi unika tekniska lösningar med både bredd och djup.

Consat har en särställning på marknaden när det gäller att genomföra tvärfunktionella projekt och uppdrag. Vi strävar efter att verka inom framtidens tekniker balanserat med en stor kundbas för att nå stabilitet över tid.

Vi är organiserade inom dotterbolagen:

  • Consat Engineering AB som genomför projekt och tillhandahåller tjänster inom produkt och produktionsutveckling samt system och mjukvaruutveckling
  • Consat Telematics AB som utvecklar och tillhandahåller ITS system för kollektivtrafik
  • Consat Data AB som arbetar med nätverks- och systemunderhåll
  • Consat Sustainable Energy Systems AB som genomför energieffektiviseringsprojekt inom kommersiella fastigheter,
  • Consat Innovation Partner som hjälper våra befintliga och nya kunder med nya typer av samarbeten och inte minst med nya typer av produkterbjudanden och innovationer.

Vi arbetar långsiktigt och i en nära relation med våra kunder, antingen på plats hos dem eller på något av våra kontor. Fokus i vårt arbete ligger alltid på kundnyttan.

Preloader

Arbete för en hållbar planet

Vi har alla ett ansvar att agera för ett mer hållbart och hälsosamt liv på vår planet.

Consat började tidigt arbeta för hållbarhet och genom innovativa tekniska lösningar och investeringar, bygga Consatgruppen för att få en påverkan som är viktig:

  • Effektiv kollektivtrafik
  • Elektrifiering och automation
  • Energieffektivisering inom fastigheter och industri
  • Grönt jordbruk och proteinproduktion
  • Biologiskt nedbrytbar plast

För många

är passion en plötslig känsla som så småningom avtar och försvinner.

För Consat

att vara passionerad för teknik har varit en viktig del av företagets DNA sedan starten.

För dig

en relation med Consat är en passion som varar oavsett om du är kund, partner eller anställd.

Våra kärnvärden

Innovation

Vi strävar alltid för att ligga i framkant inom teknik och innovation!

Samarbete

För att lösa avancerade och komplexa projektleveranser behöver man samarbeta såväl med kunder, partners och leverantörer, något som vi på Consat utan tvivel är erkänt duktiga på.

Engagemang

I mer än 30 år har vi drivits av att leverera nytta till våra kunder baserat på vår genuina passion för teknik och proaktiva, engagerade förhållningssätt.

Långsiktighet

För oss är det viktigt att skapa långsiktiga relationer som bygger på ett förtjänat och ömsesidigt förtroende. I det ligger också att vi är tydliga med vad vi själva är bra på och vad vi är mindre bra på.

Genuina

Vi bryr oss om vår personal och hur vi behandlar varandra. Vi tror på individen och samspel människor emellan.

Genuina

Kompetens

Så länge det finns kunder med spännande utmaningar kommer det att finnas behov av Consat! Vi lär oss av varandra varje dag!