En kommunikationslösning som passar alla.

I dagens samhälle blir vi allt mer mobila vilket ställer högre krav på de verktyg vi använder för att kommunicera. Vi tillhandahåller smarta kommunikationslösningar som möjliggör produktivitet och skapar en känsla av frihet i arbetet.

Telavox Flow är ett exempel på en enkel kommunikationslösning som är så mycket mer än en mobil växel där du värnar om tillgänglighet och professionellt bemötande gentemot dina kunder.

Alla har rätt till en fullskalig växel oavsett om man är två användare eller flera hundra utspridda internationellt. Vi tillhandahåller via Telavox, telefoni, mobiltelefoni och växeltjänst i en och samma plattform.

telavox screenshot

En molnväxel är så mycket mer än bara telefonsamtal. Med en molnbaserad växel får ditt företag en lösning för all sin kommunikation: från chatt och telefoni till konferenssamtal och video.

Enkel administration…

En molnväxel anpassas enkelt efter just dina behov. Eftersom en modern molnväxel är uppbyggd för självbetjäning, kan du själv lätt tilldela funktioner till nya anställda, och avbeställa dem lika lätt om någon slutar. Du har full kontroll i alla lägen och får även tillgång till användarstatistik.

En molnväxel underlättar integrationer

Med en molnväxel blir det också betydligt lättare att integrera dina växeltjänster med andra molnbaserade applikationer som du använder. Du kan till exempel koppla växeln till kalendern, eller till ditt företags CRM-system.
En molnväxel är helt enkelt en modern hub för kommunikation och samarbete, som ger ditt företag påtagliga konkurrensfördelar.

cartoon image of a girl sitting in nature with a phone
Per_Märs_portr_sv

Pelle Märs

Affärsområdeschef Telefoni
Consat Data AB

Tel: +46 31-385 02 80
Mail: pelle.mars@consat.se