Expertiser

Kunskap är en av de viktigaste grundpelarna för framgång. Vi vill bli valda av våra samarbetspartners för att vi adderar värde i form av kunskap både på kort och lång sikt. Våra medarbetare är vår största tillgång, de besitter en expertis och förmåga att förmedla och använda sin kunskap, som gör oss unika. Vår strävan är att leverera stort värde och göra våra kunder bättre, samtidigt som vi själva utvecklas.

Produktutveckling

Produktutveckling är ett av Consat starkaste områden. Vi är verksamma inom utveckling av elektronik, mjukvara, mekanik, telematik, IT och IoT. Vår styrka är framförallt kross funktionella produktutvecklingsprojekt som omfattar flera teknikområden. Med vår personals höga kompetens inom produktionsutveckling har vi stor kunskap i att utforma produkterna för att de också skall kunna tillverkas effektivt! 

För oss spelar storleken ingen roll, vi klarar av hela spannet från mindre projekt till mera omfattande komplexa projekt. Vi har dessutom möjlighet att ta fram prototyper för testning och utveckling i våra väl fungerande workshops och Elektronik Lab. 

Vi har innovativa projektmodeller och verktygskedjor att använda som hjälper oss i utvecklingsarbetet. 

Life Science

Life Science är inte nytt på Consat. Vi har jobbat med det i 30 år, ungefär lika länge som Consat funnits. För oss är det viktigt att du som kund alltid är nöjd, därför återkommer våra kunder ofta och frågar efter vår expertis. Vi har experterna som hjälper dig med tekniken i produktionen eller om du vill utveckla ett hjälpmedel eller en applikation. Patientsäkerheten är lika viktig för oss som för er, därför är vi även duktiga på att följa de standarder och lagkrav som krävs.

Visionsystem

Vi har mångårig erfarenhet av att utveckla och driftsätta avancerade vision system inom många olika industrier. Vårt flexibla och intuitiva system CQV är kärnan i dessa projekt där prestanda, kundfokus och tillförlitlighet är kärnvärden. 

BEA – Multiplexsystem

Multiplexsystem är ett elsystem baserat på principen att samla flera signaler och föra över dem på en enda kabel. Konventionella elsystem använder dedicerade elinstallationer för varje funktion i ett fordon.

UX/UI

Våra UX-designers utvecklar lösningar som upplevs som maximalt användarvänliga, responsiva, smarta och kul. Vi skapar en länk mellan en fungerande teknik och det visuella genom att engagera våra UI designers som bygger interfacen med hjälp av effektiva verktyg för att skapa grafiska (GUI), röststyrda (VUI) eller 3D (VR) interfaces. 

Fokus ligger på att optimera användarens upplevelse. På Consat är vi speciellt duktiga på att ta fram kundanpassade lösningar, där säkerhet, enkelhet och användarvänlighet står i centrum. 

Specialmaskiner

För Consat Engineering är den industriella produktionslinan nästan ett andra hem. Vi är en naturlig samarbetspartner när det gäller specialmaskiner – från idéskiss till maskin i drift.

Vi utvecklar, tillverkar, levererar, dokumenterar och CE-märker alla typer av utrustningar för produktion. I våra verkstäder kan vi montera och provköra maskinen som skall levereras. Våra team utvecklar allt från mekanik, mjukvara (PLC) till robotstyrning. För guidning, styrning och/eller klassificering använder vi vårt mångkunniga visionsystem (CQV).

Systemutveckling IT

Vi hjälper våra kunder med att skapa de system och lösningar som de efterfrågar. Ibland handlar det om att ta fram helt nya lösningar och ibland är det vidareutveckling av ett befintligt system som vi tar oss an. Vi kan hjälpa till inom ett brett område av tekniker och metoder.

De olika uppdragen kan ha olika fokus vilket ställer olika krav på vilka förmågor vi tillämpar. Våra kunder kan också använda olika beteckningar för vad de frågar efter men Frontend, Backend, Fullstack, Integration och Cloudlösningar är vanliga begrepp som vi bemästrar och kan stödja inom.

Våra kunder återfinns inom många branscher och situationer vilket också ställer krav på vilka förmågor som behövs, ibland är det transaktionsintensiva system och ibland är det system med lägre transaktionsvolymer men där höga krav ställs på användargränssnittet istället.

Vi är flexibla i vårt sätt att möta kundernas önskemål och stödjer allt ifrån enstaka förfrågningar till större projekt.

Att välja arkitektur i ett system kräver god förståelse av verksamhetskrav, tekniska möjligheter, samt förmåga att balansera alla aspekter i kundens situation. Vi har leveransförmåga, erfarenhet och kunskap att göra detta, ibland använder vi oss av partners för att stödja på bästa sätt.

Teknisk innovation

Teknisk innovation finns i ryggraden på vår personal. Consat har vid upprepade tillfällen levererat patenterbara lösningar åt sina kunder. Det svåra ligger i att göra det enkelt, något som vi arbetar med hela tiden för att få fram så kostnadseffektiva lösningar som möjligt. 

Mjukvara Embedded

Även saker som förr var rent mekaniska blir idag mer och mer intelligenta och uppkopplade. Det innebär att efterfrågan på vår stora erfarenhet inom utveckling av inbyggda system bara ökar. Inget projekt är det andra likt, ibland är fokus på att få ut så mycket prestanda som möjligt ur en väldigt enkel mikrokontroller, ibland att bygga ett uppkopplat Linuxsystem med touchdisplay, andra gånger handlar det om att utveckla en gateway mellan de olika kommunikationslinorna i ett fordon eller varför inte ett tidskritiskt realtidsoperativsystem.

Våra utvecklare har oftast kunskaper inom många områden men tyngden ligger inom dessa:

  • C/C++
  • Inbyggda Linuxsystem
  • Python
  • Realtidsoperativsystem (RTOS)

Att välja arkitektur i ett elsystem av inbyggd karaktär kräver multidisciplinär kunskap. Det spänner från hårdvara, kablageinkapsling till hårdvarunära mjukvara genom applikationsmjukvara upp till att integrera med IT system. Vi har leveranskapacitet och kunskap i alla discipliner. Ibland genom en partner såsom tex. inom kablage.

Från framför allt egen produktutveckling har vi lärt oss att en grundläggande och funktionell arkitektur är fundamental för att kunna utveckla effektiv och hållbar kod över tid. En kodbas måste kunna underhållas och vidareutvecklas utan att skrivas om från grunden.

Vi har en erfarenhet av arkitekturarbete i stora såväl som små produktutvecklingsprojekt.

Elektronikkonstruktion

Våra rutinerade elektronikkonstruktörer hjälper dig som kund hela vägen från blankt papper till färdig produkt. Att ta fram ett kretskort med en funktion är bara en del, minst lika viktigt är att välja rätt komponenter som kommer att vara tillgängliga över produktens livslängd, välja rätt producent för den volym man har samt se till att produkten uppfyller alla krav som ställs och certifieras därefter.

Robotteknik

Vi har lång och gedigen kunskap inom industriell robotteknik. Det kundfokus som genomsyrar hela Consats verksamhet återspeglas även här då vi lyssnar på kundens önskemål och tillsammans kommer fram till den bästa lösningen. Vi har stor erfarenhet av uppdrag inom robotprogrammering hos kund, men vi använder oss också av robotteknik som en naturlig del av ett större åtagande där vi tar ansvar för en systemlösning om det så är en specialmaskin eller en hel produktionslinje.  

En viktig komponent för ett lyckat robotprojekt är offline programmering och simulering för att se till att systemet är i god status innan man startar hårdvaran. Detta är tekniker vi gärna använder flitigt och som ofta sparar både tid och pengar.  

Projektledning

I dagens agila värld drivs inte projekt alltid på samma sätt som tidigare. Men oavsett om du behöver en projektledare som kan driva ett stort produktuvecklingsprojekt, en Scrum Master, en delprojektledare för ett Life Science-projekt eller kanske en produktägare står vi redo att hjälpa till!