Produkter

En väl fungerande produktion möjliggör en lönsam produkt – och en förbättrad produktion kan göra en redan lönsam produkt än mer lönsam. Det här är något vi arbetat med i decennier, tillsammans med många olika samarbetspartners/kunder. Vi utvecklar hela produktionskedjor med verktyg, fixturer, kompletta produktionslinjer med layouter och balanseringar av produktionen. Allt i tätt samarbete med varje kund.

CQV

Consat Quidance Vision är vår flexibla och högpresterande vision system med användarfokus. Vi har hjälpt kunder inom många olika industrier, läs vidare eller kontakta oss för att se om vi kan hjälpa dig!  

MORGAN

BEA

Multiplexsystem är ett elsystem baserat på principen att samla flera signaler och föra över dem på en enda kabel. Konventionella elsystem använder dedicerade elinstallationer för varje funktion i ett fordon.