AI

Consat börjar med artificiell intelligens inom vision.