YCC bilen

Consat är med och utvecklar Volvos YCC bil.