Vi blir en koncern!

Consat Engineering AB får ny VD.

Consat Telematics AB bildas.

Consat Sustainable Energy Systems bildas.