Brasilien

Consat Do Brazil bildas.

Vi utvecklar C30 electric som sen visas på Paris mässan.

Flyttar till nya lokaler på Lindholmen