Fueling Innovation
Across the Spectrum

Innovation - var kommer den ifrån?

Innovation kan inte skapas utan acceptans för misslyckande. Idéer måste testas. Den kommer från människor, inte från system. Innovation måste separeras från leveransprojekt. Om innovationen föds inom ett leveransprojekt – Definiera en metod för att flytta den utanför.

Innovation kommer i många former och skepnader. För att innovation ska äga rum behövs bränsle. Det finns många typer av bränsle som driver innovation, här är några exempel:

  • Ett problem
  • En svårighet
  • Ett behov Kunskap om detaljer
  • Kunskap om det kompletta systemet
  • En kreativ miljö
  • Tid och fokus
  • Ingen rädsla för misslyckande 
  • Nyfikenhet och intresse

Kom ihåg! Du kan inte tvinga fram innovation, du måste locka till dig innovation.

Varför

Att skapa ett företag som förbättrar arbetskvaliteten, livskvaliteten och miljön.

Vad

“Öppen Innovation” där vi samfinansierar/bidrar till royalty/delägarskap.

Innovationer som passar kundens befintliga portfölj.

Felsökning och genomförande av utvecklingsprojekt inom innovation.

Terapi för de som fastnat i innovation eller försäljning/tillämpningar för nya produkter och/eller produktion.

Initiera samriskföretag/nätverksföretag för att sammanföra företagens styrkor för att skapa fördelar, värde och vinst. Ovanligt, men effektivt.

Hur

Närma dig företag med fullständiga försäljnings- och distributionskanaler med nya produkter och idéer.

Skapa nya företag i samarbete med utvalda partners baserat på Consat eller partners idéer och innovation.

Hjälp uppfinnare och företag att hitta tillämpningar/kunder för sina innovationer och produkter genom delägarskap eller försäljningslicens.

Erbjuda kompletta utvecklingsprojekt där en del av betalningen är delägarskap eller royalty.

Vi är nyfikna, teknik- och säljdrivna, innovativa och öppna för samarbete.

Innovation, så vad är problemet?

Många företag är fortfarande organiserade med en stel hierarki och med komplexa kontrollsystem. Dessa modeller stöder sällan innovation. Många gånger sätts mål för vardagliga projekt som motverkar innovationsmålen. För få ser den övergripande bilden. Många har glömt vikten av samarbete. För få har en arbetsmiljö som omfamnar misslyckanden som ett sätt att lära sig.

Var ska man börja?​

Se den kompletta bilden – Det är vanligt att uppsatta mål för olika avdelningar motverkar varandra.

Sätt tydliga mål – och var beredd att justera dem efter verkligheten.

Se till att särskilja målet och resultatet.

Tidig förankring och avvisning – Om det inte är tillräckligt bra, sluta.

Samarbeta och respektera varandras kunskap – På alla nivåer, men börja högst upp.

Använd flexibla arbetsmetoder i början och gradvis skärp dem mot fokus på leverans.

Sluta betrakta misslyckanden som misslyckanden.

Ta bort skuldbeläggning och inför förtroende.

EmilBrandt-SV

Emil Brandt

CEO
Consat Innovation Partner

Tel: +46 31-340 00 17
Mail: emil.brandt@consat.se