geiser logo

Effektiv värmeåtervinning från gråvatten

Effektiv värmeåtervinning från gråvatten

Gråvatten är en outnyttjad resurs med ett högt energiinnehåll som i de flesta fall förvinner rakt ner i avloppet. Genom effektiv värmeväxling kan vi extrahera värmeenergi från uppvärmt gråvatten och överföra den till det kalla vattnet på väg till fastighetens varmvattenberedning.

På Consat har vi utvecklat en egen gråvattenvärmeväxlare, GEISER®, som inte bara möjliggör en högre termisk verkningsgrad i energiåtervinningen, utan även har låga underhållsbehov och kräver minimal golvyta.

GEISER® är mångsidig och användbar inom olika fastighets- och industrisektorer som genererar varmt eller ljummet spillvatten med begränsad förorening. Exempel på sådana sektorer inkluderar badhus, livsmedelsindustrier, tvätterier, samt nybyggda flerfamiljshus och hotell som har möjlighet att separera gråvatten från svartvatten.

Vi välkomnar er att kontakta oss för ytterligare information och diskussion

“Att vi har nått en verkningsgrad på 70% vid lika flöden är vi otroligt stolta över”

Fördelar med Geiser® gråvattenvärmeväxlare

Fördelar med Geiser® gråvattenvärmeväxlare

 1. Hög, stabil verkningsgrad: Över ett brett flödesintervall
 2. Minimalt underhåll: Vilket minskar driftskostnaderna
 3. Utrymmeseffektiv utformning: Tar upp endast 0,5 kvadratmeter golvyta
 4. Kort återbetalningstid: Vanligtvis mindre än fem år
 5. Enkel installation
 6. Energimätare: Möjliggör övervakning och verifierar investeringens lönsamhet
 7. Modulär: Kan parallellkopplas för att hantera stora flöden
 8. Följer säkerhetsrekommendationer: Gråvatten av kategori 1, 2 och 3 enligt SS-EN 1717 är tillåtet

Upptäck mer i vår tekniska beskrivningsfilm!

Användningsområden för gråvattenvärmeväxlare

Användningsområden för gråvattenvärmeväxlare

 • Flerbostadshus (nyproduktion)
 • Badhus/Simhallar
 • Idrottshallar
 • Industriapplikationer såsom livsmedelsindustrin och tvätterier
 • Hotell & SPA
 • Vårdlokaler

Gråvattenvärmeväxlaren förvärmer det inkommande kallvattnet till varmvattenberedningen. Det resulterar i betydligt lägre energiförbrukning, lägre effektbehov och kostnader för att värma upp vattnet. Läs mer om det och historien bakom Geiser och dess uppfinnare.

Vad är gråvatten?

Vad är gråvatten?

Gråvatten, är avloppsvatten som genereras från badrum, diskning och tvätt. Det är viktigt att notera att toalettvattnet inte inkluderas i gråvattenkategorin. Avloppsvatten från toaletter, kallat svartvatten, innehåller inte bara avfallsmaterial utan också en lägre mängd värmeenergi och kräver en annan behandling. Vi rekommenderar att endast använda gråvatten från duschar på grund av dess höga energiinnehåll och låga grad av fett och smuts.

Vill du veta om en Geiser® kan funka i ditt projekt? När du kontaktar oss kan vi försäkra dig om tre viktiga saker:

Vill du veta om en Geiser® kan funka i ditt projekt? När du kontaktar oss kan vi försäkra dig om tre viktiga saker:

 1. Objektiv rådgivning: Om vår Geiser® inte är den mest lämpliga lösningen för ert projekt, kommer vi informera er om det
 2. Professionell expertis: Vi ger kvalificerad rådgivning från energiexperter och stöttar er i ert projekt
 3. Tillförlitliga resultatprognoser: Vi levererar vår växlare med energimätare så att ni kan se att vi håller vad vi lovar. Vi kan även erbjuda olika finansieringslösningar baserat på er energibesparing.

Vi ser fram emot att höra från er!

Kontakt

Kontakt

Filip Strömgren

Filip Strömgren

Product Manager
Geiser – Greywater Heat Exchanger
Consat Innovation Partner

Tel: +46 (0)724-65 66 73
Mail: filip.stromgren@consat.se