Consat Data AB förvärvar IT Ansvar i Stockholm AB

two hands shaking

Consat Data AB har den 1 februari 2021 ingått avtal om förvärv av samtliga av aktierna i IT Ansvar Stockholm AB.

IT Ansvar i Stockholm AB verkar inom områdena IT-support, drift, telefoni, molntjänster mfl. och har sitt säte i Stockholm

”Att etablera oss i Stockholmsregionen är ett strategiskt beslut för att svara upp mot våra befintliga kunders önskemål samt…

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment