Partnerskap och Nätverk

Produkt-och systemutveckling inom industrin är komplexa områden som kräver expertis av många olika slag. Tack vare ett nära och mångårigt samarbete i nätverk som kompletterar Consats egen kompetens kan vi åta oss såväl stora som sammansatta uppdrag.

Netgroup

För att stärka vår leverans mot fordonsindustrin var Consat med och grundade Netgroup Engineering AB 1999.

Netgroup är ett nätverksbolag som består av flera nischade teknikföretag. Netgroup fokuserar på fordonsbranchen och erbjuder över 1200 konsulter som löser våra kunders alla tänkbara – och otänkbara – utmaningar.

www.netgroup.se

Volvo Bussar

Sedan 2005 har Consat och Volvo Bussar AB ett fördjupat partnerskap inom utveckling av telematiksystem.

Tillsammans har vi idag telematiksystem i de flesta av jordens världsdelar . Systemen används för att förbättra och effektivisera kollektivtrafik för såväl bussoperatörer som trafikhuvudmän.

Lindholmen Science Park

Lindholmen Science Park är en internationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom Transport, ICT och Media.

Lindholmen Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklingsprojekt. Consat är med som en av Lindholmen Science Parks delägare. Under mer än 10 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och innovationer.

CSR Västsverige

Sveriges största sektorsöverskridande
hållbarhetsnätverk. CSR hjälper verksamheter att utveckla ett långsiktigt och värdeskapande hållbarhetsarbete. Föreningens vision är ett Västsverige där alla verksamheter tar ansvar och gör skillnad för världen.

Ett medlemskap i CSR Västsverige kräver  en avsiktsförklaring där man som verksamhet ställer sig bakom visionen och de fem principerna:

  • Förstå och ta ansvar för sin påverkan på samhälle, miljö och människa
  • Integrera hållbarhet i kärnverksamheten
  • Dela erfarenheter för att inspirera och inspireras
  • Arbeta tillsammans för ett mer resurseffektivt och hållbart samhälle
  • Bidra till Agenda 2030s genomförande

Stiftelsen IFS

Stiftelsen Internationella Företagare i Sverige, IFS stödjer sedan 1996 entreprenörer och företagare med utländska bakgrund att starta, driva och utveckla företag. Stiftelsen verkar också för att säkerställa gynnsamma förutsättningar för företagande samt initierar aktiviteter för att skapa nätverk mellan företagare med utländsk bakgrund och företag och organisationer i Sverige.

Om H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare

Ett av Sveriges mest hedervärda pris till företagare med utländsk bakgrund. Utmärkelsen har delats ut sedan 1999 och sedan 2000 är H.M. Konung Carl XVI Gustaf beskyddare av priset. Priset delas årligen ut på Kungliga Slottet av Kung Carl XVI Gustaf. Priset ska lyfta fram och hedra företagsamma individer med utländsk bakgrund i Sverige och enastående förebilder. Med Priset vill vi visa att det går att lyckas i Sverige, minska upplevelsen av utanförskap och visa på det värde dessa bidrar med till vårt samhälle.

Consat är stolt partner till IFS Stiftelsen.

Sweden India Business Council

Sweden India Business Council (SIBC) är det primära kunskapsrådet mellan Sverige och Indien. Vi fokuserar på människor genom att öka kunskap och förståelse för beslutsfattande för att göra bättre affärer genom att engagera oss i djupare dialoger. SIBC driver rundabordssamtal och workshops för nystartade företag, små och medelstora företag, stora företag och offentliga institutioner. Sedan 2005 har över 500 evenemang framgångsrikt genomförts för att främja affärer med fokus på det moderna Indien. SIBC är också sekretariat på svensk sida för “India Sweden Business Leaders Forum” (VD Forum), som leds av Marcus Wallenberg och övervakas av båda statsministrarna. SIBC grundades i maj 2003 och är en medlemsdriven organisation, med medlemmar från stora företag till små och medelstora företag.

Våra medlemmar befinner sig alla i olika stadier av etablering och affärsutveckling. De befinner sig i Indien med tillverkning och försäljning, eller funderar på att etablera sig i Indien, säljer från Sverige genom distributörer, som är den största gruppen, eller har intresse av vad som pågår i Indien. De är små, medelstora och stora vilket gör medlemsbasen mycket bred och mångsidig.

Sweden-India Business Council (sibc.se)