Consat Data förvärvar ClickSystem

click system logo

ClickSystem är ett innovativt närvarosystem för skolor där man genom att automatisera närvarohantering, sjukanmälan och tillbakarapportering till föräldrar minimerar den administrativa börda som traditionell närvarohantering innebär. Detta medför även ett säkrare skolklimat samt låter lärarna fokusera på lärandet.

”Att lyfta in denna produkt i vår portfölj är ett stort steg framåt i vår offensiva satsning inom skolan och det är mycket glädjande att kunna erbjuda denna tjänst till både befintliga och nya kunder.” säger Christian Johansson, VD på Consat Data AB

Like this article?

Dela på facebook
Share on Facebook
Dela på linkedin
Share on Linkdin
Dela på email
Share on Twitter
Dela på whatsapp
WhatsApp

Leave a comment