Consat Data migrerar till IPv6

ipv6 logo

För att datorer och annan utrustning ska kunna kommunicera med varandra över Internet måste de använda samma uppsättning regler. Dessa kommunikationsregler kallas för Internetprotokoll, förkortat IP. I dagens Internet används främst version 4 och förkortas IPv4. Eftersom antalet adresser i IPv4 är begränsat kommer framtidens Internet att tvingas använda nästa generations IP, IPv6.

IPv4 och IPv6 kan inte kommunicera med varandra så vi kommer succesivt att tvingas gå över till IPv6 för att helt enkelt kunna se sidor som har IPv6 adresser. Alla som har en webbsida med affärsintressen bör därför ha stöd för båda standarderna på sina publika e-tjänster som e-postserver, domännamnsserver och webbserver. Många gör idag affärer med andra länder och att migrera IPv4 och IPv6 att fungera parallellt är helt enkelt en förutsättning för att man ska kunna kommunicera via exempelvis e-mail eller kunna göra beställningar och annat som sker över internet.

Consat Data kan hjälpa er att migrera till IPv6 parallellt med att IPv4 fungerar som vanligt.

Kontakta oss på Consat Data så kan vi berätta mer om hur detta går till.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment