Consat hjälper Scanautomatic

Scanautomatic är en av nordens största mässor inom automation. Mässan hålls vart annat år på Svenska mässan i Göteborg och evenemanget lockar mer än 10000 besökare.

För att utveckla mässan har ett Consat och några ytterligare bolag valts ut för att med sin branscherfarenhet medverka till att öka Scanautomtics attraktionskraft.

 

”Att bli utvald på detta vis är en stor ära samtidigt som som vi aktivt kan påverka att vi här i Norra Europa stärks, är helt i linje med vad Consat står för”, säger Martin Wahlgren Vice koncern VD sammanfattningsvis om Consat insats.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment