Consat och Volvo Personvagnar beviljas pengar till utveckling av en elbil!

Consat har tillsammans med Volvo Personvagnar ansökt om pengar ifrån Energimyndigheten som delfinansiering i utvecklingen av en elbil. Torsdagen den 26 mars 2009 meddelade Energimyndigheten att projektet beviljats pengar.

Consats långsiktliga satsning inom alternativa drivlinor och energisystem fortsätter därmed att bära frukt. Consat hjälper idag ett flertal kunder att utveckla effektiva hybridfordon, laddstolpar för elfordon osv. Som ett bevis på vårt engagemang och vår förmåga inom området utsågs Consat i höstas som det första tjänstebolaget på USA:s One Big Thing-lista över de mest intressanta Clean Tech-företagen i Sverige.

Consat har också gedigen erfarenhet och kompetens av Volvo Personvagnars elsystem och har även tidigare fått förtroendet i projekt som t.ex. elsystemet för C70 Cabriolet och hela elsystemet och telematiksystemet till den världsberömda konceptbilen YCC.

”Att tillsammans med Volvo få utveckla en elbil där vi också får förtroende att ansvara för ett helt teknikområde är utan tvekan något av de främsta man som utvecklingsbolag i Sverige kan uppnå! Att dessutom få se dessa bilar anslutas till våra laddstolpar runt om i Sverige känns som ett stort steg i rätt riktning”, säger Martin Wahlgren Vice VD för Consat.

Kontaktperson:
Martin Wahlgren
Vice VD
martin.wahlgren@consat.se
031 3400040
0706 508975

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment