Consat partner till Drive Sweden

two men standing on a bridge

Under våren blev Consat invalda som partner i innovationsprogrammet Drive Sweden.

Drive Sweden startade 2015 men har redan bidragit till att sätta Sverige på kartan inom uppkopplade tjänster för autonoma transporter.

Med Consats verksamheter inom ITS för kollektivtrafik, självkörande fordon och lösningar för car sharing passar vi som hand i handsken med Drive Swedens inriktning.

– Martin Wahlgren VD Consat AB.

Drive Sweden

Martin Wahlgren VD Consat AB, Jan Hellåker, programansvarig, Drive Sweden
Foto Christian Crona

Det handlar inte bara om förarlösa fordon – det handlar om ett helt nytt synsätt på mobilitet. Vi är i början av utvecklingen, och den går snabbt. På bara några år kommer vi att förändra världen, utveckla hållbara städer och se hela branscher arbeta med helt nya affärsmodeller.

Fler människor på en begränsad yta innebär trängsel och andra påfrestningar på samhälle och miljö. Detta är några av skälen bakom ett kraftigt ökande intresse för automatiserade transportsystem.

Ett automatiserat transportsystem innefattar i princip alla transporter – enskilda resor, kollektivtrafik och godstransporter. Du beställer fram en förarlös bil när du vill ha den, kanske för en bekväm anslutning till ett kollektivt färdmedel. När du har nått ditt resmål åker bilen vidare och plockar upp nästa resenär.

Nya, smarta lösningar möjliggör också flexibla varuleveranser inne i städerna. Stora ytor som idag används för parkering frigörs för aktiviteter som bidrar till ökad livskvalitet. Samtidigt byter transportsektorn fokus från produkter till tjänster. Det öppnar för nya affärsmodeller och minskade skillnader mellan människor.

Sverige har en fordonsindustri som ligger i absolut framkant vad gäller säkerhet och miljö. Vi har världsledande IT- och telekomföretag. Och vi har en tradition av samarbete och systemtänkande mellan företag, akademi och myndigheter.

Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram som samlar de bästa inom området – från alla samhällssektorer. Vi hjälps åt för att bäst ta tillvara på alla möjligheter, men också för att adressera de utmaningar som kan uppstå längs vägen. Det kan till exempel handla om trafiksäkerhet, anpassning av infrastruktur och lagstiftning som behöver uppdateras.

Innovationsprogrammet Drive Sweden startade våren 2015 och finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Lindholmen Science Park står som värd för programmet.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment