Consat ställer ut på UITP Summit 2017

people at fair in canada

Consat utställer vid det tvååriga UITP kollektivtrafikmötet 2017, den 15 till 17 maj 2017, i Montreal, Kanada.

Consat Canada presenterar våra AVL-, CAD- och RTPI-lösningar för transitmyndigheter som besöker från alla delar av världen, detta leder till nya relationer från Japan till Mexiko, via Saudiarabien, Sydafrika, Italien, osv.

Extra roligt är att Electricity som vi varit mycket delaktiga i tog hem en av vinsterna för ”Operational and technical excellence”

Operational and technical excellence

Vasttrafik and Volvo Group (Sweden) for the project, ‘ElectriCity’ –

multi-stakeholder electric bus demonstration project implemented in Gothenburg (Sweden) on public transport line 55, connecting two university campuses. This project successfully integrates all elements of modern bus-based mobility solutions and points to the future of bus services worldwide. Its innovative technology is deployed in real operation conditions and it is perfectly integrated in the public transport system.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment