Consat tar över viss utveckling och personal från Volvo Bussar

ITS4mobility är ett intelligent transportsystem som från början utvecklats av Volvo Bussar och som nu kommer vidareutvecklas av Consat. Systemet passar lika bra i nya fordon som i befintliga, oavsett vilken tillverkare de kommer från. Syftena med ITS4mobility är att förbättra trafikinformationen till passagerarna, att trafikledningen alltid skall ha en aktuell bild av trafiken och att trafikplanerare får ett korrekt underlag för beslut om framtida förändringar.

ITS4mobility består av två delar. Dels av telematiklösningar ombord på fordonen och på hållplatserna och dels ett centralt system dit informationen skickas via någon form av tele/radiokommunikation. Ansvarig för området är Shahriar Ravari.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment