Consat Telematics levererar LogTool till MTA i New York.

city scape

New York, December 2011: Consat Telematics har genomfört slutleverans av fordonssystem till MTA, Metropolitan Transportation Authority, i New York City. Fordonssystemen, som loggar fordonshändelser och räknare, ersätter en tidigare lösning med mindre funktionalitet.

Första versionen av “Log Tool” installerades 2010. I ett uppföljande projekt under 2011 har ytterligare funktioner lagts till. Log Tool installeras på MTA:s nya bussar från Nova Bus.

Consat Telematics VD, Shahriar Ravari, berättar att MTA, New York, är en viktig kund för företaget.
-Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete än mer. Det här är en värdefull referens inför framtida affärer.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment