Consat Telematics vinner Z-trafikens upphandling

jämtlands vapnet

Consat Telematics har vunnit Z-trafikens upphandling av telematiksystem för Jämtlands kollektivtrafik. Den 22:e November undertecknade Consats ägare Jan-Bertil Johansson och Z-trafikens VD Stefan Fredriksson kontraktet.

Affären gäller fordonssystem för 52 bussar, med två optioner på 30 respektive 110 bussar. I leveransen ingår även ett trafikövervakningssystem och cirka 25 hållplatsskyltar för passagerarinformation.

Vi tackar Z-trafiken för förtroendet att få leverera ett nytt Realtidssystem. Återigen vinner vi kategorierna pris och teknik, vilket visar på vår ledande ställning i branschen, säger Thomas Ottosson, marknadschef på Consat Telematics.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment