Consats framgång genom innovation

news paper clip

Consat med i NyTeknik. Consat Engineerings Vice VD Emil Brandt och Stefan Engström affärsutvecklingschef för Elektronik och System berättar om Consats framgång genom innovation och att vi har behov av fler ambitiösa ingenjörer.

 

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment