Consats framgång genom innovation

news paper clip

Consat med i NyTeknik. Consat Engineerings Vice VD Emil Brandt och Stefan Engström affärsutvecklingschef för Elektronik och System berättar om Consats framgång genom innovation och att vi har behov av fler ambitiösa ingenjörer.

 

Like this article?

Dela på facebook
Share on Facebook
Dela på linkedin
Share on Linkdin
Dela på email
Share on Twitter
Dela på whatsapp
WhatsApp

Leave a comment