Digital kollektivtrafik

I höst har digitalisering av kollektivtrafiken och trafikreformen varit synliga teman i den offentliga diskussionen. Utgångspunkten för regeringens förslag om att reformera hela landets trafiksystem är enklare och lättare resande för konsumenterna. Detta innebär t.ex. att man ska kunna köpa en biljett med sin smarttelefon och resa överallt i Finland oavsett transportform.

Lösningar för digitalisering av kollektivtrafiken diskuterades av Thomas Ottoson (t.v.) och Mikael Gabrielsson från Consat Telematics, Teijo Seppelin från NLC Vaasa, Peter Ståhlberg från Wasaline, Markku Järvelä från Vasa stads tekniska sektor och Riitta Björkenheim från VASEK.

I Vasaregionen har de första stegen inför reformen tagits i samarbete med företaget Aliceco och dess svenska partner Consat Telematics AB på ett av VASEK sammankallat möte 26.10 där även representanter för Vasa stad, Österbottens förbund, NLC Vaasa och Wasaline deltog. Målsättningen är att undersöka möjligheterna med att koordinera de transportsätt som konsumenten använder i ett system. Consat Telematics har levererat datasystem till ett antal stora städer, bl.a. använder Sveriges näst största kollektivtrafikföretag Västtrafik deras system.

Olika transportbehov

Nyckelord i trafikreformen är tillgänglighet och smidighet. Vasaregionen siktar inte enbart på en smidig reseplanerare, utan det som behövs är ett enhetligt system som tjänar både konsumenten och operatören för kollektivtrafiken.

– Staden har olika transportbehov, till exempel för skolelever och specialgrupper, och tanken är att det nya systemet ska ta också dem i beaktande, poängterade Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

– Konsumenten behöver en reseplanerare, biljetthantering och information om de olika alternativen, sammanfattade Markku Järvelä, Vasa stads tekniska direktör.

Med digitalisering vill man skapa smidighet, kundnytta, eventuell underhållning under resan, och kostnadseffektivitet:

– Om det gemensamma systemet kunde förmedla till exempel information om dem som köpt biljett till bussen från Vasa hamn till centrum, skulle trafikanten på förhand veta antalet passagerare och kunna skicka ut ett fordon i rätt storlek, motiverade Wasalines vd Peter Ståhlberg.

Det ska bli enklare att ta bussen

För lokaltrafikens del ligger utmaningen med systemreformen i att passagerarmängderna är ganska små (ca 5000 per dygn) och turtätheten mellan bussarna är låg. Dessutom når informationen om rutterna och tidtabellerna konsumenten inte tillräckligt bra och därför väljer många fortfarande att ta sin egen bil också för kortare sträckor. Konsumenten måste på ett enkelt sätt kunna få information om när nästa buss kommer, eller exempelvis när hen kommer med tåget till Vasa och om var och hur man fortsätter till hamnen för att hinna med WasaLine till Umeå.

– Vi måste fundera över vilken storleks systemlösning som lämpar sig för Vasa. Därtill får vi inte glömma turisterna och deras behov, fortsätter Järvelä.

Utöver detta diskuterade man även kollektivåkarnas möjlighet att ge feedback, samt att det inte lönar sig att tävla med Google vad gäller uppbyggandet av en reseplanerare utan att man ska utnyttja redan välutvecklade alternativ om det är möjligt. Dessutom ska man komma ihåg glesbygdsaspekten: på landsbygden ska t.ex. servicetrafiken för äldre fungera bra.

Nästa steg i arbetet blir att serviceleverantören ger ett förslag som beaktar Vasaregionens krav och önskemål.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment