Ekocentrum och Consat SES ordnar Workshop

workshop

Välkomna till en halvdag om du som beslutsfattare eller påverkare kan bygga upp mod och kraft för att våga ”störa” så att viktiga beslut tas för att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle.

Tisdag 10 juni 2014 kl 09.00 – 13.00

VÅGA – ta de beslut vi behöver…

För att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle krävs modiga beslut, avvika från stigen vi så vant trampar vidare i. Vem vågar ta steget och trampa upp nya stigar? Hur vågar en människa det? Vill du vara en av dem som vågade? Kan du påverka andra att våga?

Denna halvdag ska inspirera dig till att våga, ge dig verktyg för att i vardagen våga ta de små eller stora stegen som ger faktiska förändringar. Dagens verktygslåda består av:

– Kreativitetsteknik – ställ in, ställ om, ställ rätt

– Mental träning – bli en omställare

– Var snäll och stör – vad kan vi lära av människor som vågat störa

– Klimatångest – användning som drivkraft

Dagens inspiratör: Anna Elofsson från Consat Sustainable Energy System

Annas ledord är tålamod, i dubbel bemärkelse. Det kan kosta energi och det kan vara obekvämt att vara modig, därför är verktyg så viktiga! Genom att kombinera mod med tålamod arbetar Anna för omställning mot ett hållbart samhälle. Anna har en bakgrund av innovativt förändrings-och strategiarbete från tidigare arbete i Zürich. Tiden utomlands har gett henne personlig erfarenhet av att vara ”utlänningen”, dvs. den med andra erfarenheter och andra normer och värderingar. Anna har studerat civ. ing. industriell ekonomi med master i industriell ekologi från Chalmers med flera utlandsutbyten. Anna arbetar idag som konsult på Consat Sustainable Energy System.

Program tisdagen den 10 juni 2014:

08.45 Samling och registrering samt lunch i caféet

09.00

09.10

12.00

Start i konferensrummet & välkomna – Helen Sylvan

Våga störa! Workshopen startar – Anna Elofsson

Fikapaus med macka ungefär kl 10.00-10.20 i caféet

Lunch serveras i caféet

Därefter avslutar vi träffen senast13.00

Kostnad & anmälan

1.400 kr (ex moms)

Anmälan via Ekocentrums hemsida:

https://www.ekocentrum.se/events/vaga-ta-de-beslut-som-behovs/

Kontakt: anna.elofsson@consat.se

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment