Electromobilty

Charge – while – driving

Consat SES har under 2011 genomfört en förstudie inom Charge While Driving som uppvisar stor potential för att bli en hållbar transportlösning för de flesta fordonstyper. Consat SES ansvar har varit att leda och hålla samman förstudien bland annat i form av workshops, samt även stå för utredning av de tekniska frågeställningarna och skriva ihop rapporten.

Det enskilt största problemet med att nå en fullt ut elektrifierad transportsektor är att batteriteknologin är en begränsande faktor, både ur vikt, packning och inte minst ekonomisk synvinkel. Genom att introducera en möjlighet till kraftöverföring under drift kan fordonens batterisystem göras mindre, i kWh mätt, men samtidigt erbjuda tillräcklig räckvidd när fordonen inte är anslutna till nätet.

Under utredningen har man bland annat undersökt och utvärderat tekniker för både induktiv och konduktiv kraftöverföring, beaktande både fordon och infrastruktur . Förstudien rekommenderar en induktiv kraftöverföring och en lämplig teknik är det av Bombardier framtagna ”Primove”-konceptet.

Projektet är nu inne i en ansökningsfas för att utreda möjligheterna till att konstruera en första test och demonstrationsplats i Europa. Planen är att utvärdera teknologin i form av en kollektivtrafiklinje med bussar kring centrum i vald stad.

Visionen är att skapa en infrastruktur som långtradare, bussar, personbilar, etc. kan dela/samutnyttja för att på så sätt dela på kostnaderna.

Liknande utredningar är också finansierade av Energimyndigheten i Sverige för tunga fordon. SES har aktivt ingått i detta så kallade Electromobility forum 2011.

För mer information kontata Jeanette Johansson +46 31-340 00 70,  +46 702-28 05 95, jeanette.johansson@consat.se

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment