Elektronisk portvakt

device

På uppdrag av telefon- och personsökarföretaget Ascom har Consat just levererat en anläggning för automatisk inpasseringskontroll och angöringsanvisning till ICA:s centrallager i Helsingborg. När varuleveranser skall in på lageranläggningen får chauffören först identifiera sig i den elektroniska portvakten. Är han behörig att få komma in kommer det ut ett kvitto ur maskinen där det står vilken port han skall angöra. Om den platsen är upptagen just då kommer det i stället ut en personsökare som chauffören tar och kör till en uppsamlingsplats. När hans port är ledig får han reda på det via personsökaren och kan köra fram till sin lossningsplats där han lämnar tillbaks sin sökare till personalen.

Rent fysiskt är “portvakten” inte helt olik en betalpelare på en vanlig parkeringsplats, men den är 3 m hög och utrustad med display och knappsats som är åtkomlig för chauffören från förarhytten. Det Consat gjort är att utifrån en kravspecifikation från Ascom utveckla såväl hård- som mjukvara i ett system som informerar en operatör om och när den port är ledig som chauffören skall angöra. Totalt finns det ca 150 portar att hålla reda på så “portvakten” spelar en mycket viktig roll i det intensiva logistikflödet på centrallagret.

– Det här projektet var varit ett totalåtagande från vår sida från förstudie via konstruktion, tillverkning, programmering, testkörning och till installation. Totalt har nio ingenjörer deltagit från avdelningarna Industriell Automation och El & System, säger Anders Janson som varit projektledare på Consat för det 16 veckor långa projektet.

– Projektet är ett bra exempel på hur vi utnyttjar våra samlade resurser och anpassar dem i skräddarsydda projektgrupper efter kundens behov, avslutar Janson.

Nöjda med samarbetet

Det var första gången som Ascom anlitade Consat för ett utvecklingsuppdrag, och både projektledaren Kjell Milde och delprojektledaren för mjukvara/elektronik, Mikael Sjökvist är mycket nöjda med samarbetet.

– Tidplaner har följts, kommunikationen mellan oss har fungerat jättefint och på det hela taget tycker vi Consat gjort ett mycket bra jobb, säger både Milde och Sjökvist.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment