Framgång genom innovation!

two men standing in a large hall

För Consat är innovation inte bara förmågan att komma på en bra idé eller uppfinning. Här handlar innovation om att ha mod och kraft att förverkliga lösningar på svårlösta problem.

Hos Consat är värdeorden “Med passion för teknik” inte bara en slogan – det är bolagets livsnerv. Emil Brandt,

Consats vice vd och affärsutvecklingschef inom industriteknik, berättar att kunder hittar bolaget tack vare de avancerade och skräddarsydda lösningarna:

– Kunder ringer inte upp efter att ha sett en annons och beställer en specialma- skin. Vi använder vår förmåga att identifiera och realisera våra kunders behov av maskiner, produkter eller IT-system som inte finns på marknaden i dag.

En av Consats styrkor är förmågan att samarbeta tvärfunktionellt i projekt där mjukvaruutvecklare, mekanikingenjörer och specialister arbetar sida vid sida. Det, tillsammans med ryktet som ett innovativt bolag, har gjort att Consat är starka inom exempelvis fordonsindustrin.

– Detta kombinerat med vår långsiktighet och närvaro inom era marknadssegment innebär att vi aktivt kan överföra värdefull kompetens och innovativa lösningar från ett område till ett annat, säger Emil Brandt.

Ett projekt som vunnits och nyligen presenterats är den nygamla svenska sportbilen Indigo 3000R. Där har Consat varit med och tagit fram både system och mjukvara:

– Det är inte ovanligt att kunder vänder sig till oss när de ska göra något utöver det vanliga. När lösningarna ska vara mer innovativa, då kopplas vi ofta in, säger Ragnar Hallgren, som är avdelningschef för Elektronik & System hos Consat.

Ett annat exempel är Volvo som vände sig direkt – och exklusivt – till Consat när de skulle ta fram sin elbil. Det är däremot inte bara inom fordonsvärlden som Consat har ett gott rykte. 70 procent av försäljningen ligger i andra segment.

– Innovation finns med oss i hela kundregistret. Det är till exempel inte ovanligt att vår personal är med i patentansökningar hos våra kunder. Att vi har en stor kundbredd gör också att vi kan ta in mycket tekniska lärdomar i företaget. Vi kan se hur tekniker inom olika segment kan kombineras för att berika varandra, säger Ragnar Hallgren.

På det sättet kan innovationen omfatta såväl elektronik och mjukvaror, som mekanik inom olika segment. I centrum står Consats breda kompetens. ”Passion för teknik” må vara ett av våra ledord, men en passion för att tänka ”utanför boxen” väger lika tungt:

– Vi har en hög kompetens i bolaget och vi tycker att det är otroligt viktigt att vår personal engagerar sig i arbetet för Consats framtid. Vi vill att personalen ska tänka fritt. Det gäller inte bara tekniken utan kring hela företaget, avslutar Ragnar Hallgren.

”Det är inte ovanligt att kunder vänder sig till oss när de ska göra något utöver det vanliga. När lösningarna ska vara mer innovativa, då kopplas vi ofta in.”

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment