Krönika Q1 2021 – Hög framtidstro trots pandemin.

fingers holding the earth

Consat ser positiva tendenser och trender där hållbarhet är ledstjärna 

Det har och skrivs fortfarande spaltkilometrar om Covidpandemin som drabbat hela Världen, ingen har undgått att påverkas vilket gäller även Consat. Vissa har drabbats på värsta tänkbara sätt och för vissa så har pandemin lett till ökade affärer. Under Q1 har vi på Consat men också bland våra kollegor i branschen märkt en återvunnen längtan och att en tro på en bättre framtid börjar spira. Känslan är nästan som när man var liten och drömde om vad man skulle bli som stor, inget var omöjligt, fotbollsproffs, astronaut, ingenjör, pilot coola sportbilar osv

Tillsammans är vi starka

Siffrorna är inte helt klara för 2020 men för Consatgruppen som helhet pekar det på att vi fortsätter vår ökning och att 2020 blir klart bättre än väntat. Extra kul är att alla våra bolag bidrar positivt till vårt gemensamma resultat. Mest utstickande är Consat Telematics som framför allt ökat internationellt med uppkopplade system för lokaltrafik. Telematics har under Q1 också tagit steget att komma i gång även i Holland för ökad närhet till Västeuropa.

Digitalisering i fokus

Utmärkande för perioden är också att omställningen mot mer hållbara lösningar tycks gå allt fortare. Vem trodde tex för ett par år sedan att videomöten skulle kunna ersätta resandet i princip fullständigt. Jag tror i och för sig att det finns en inbyggd vilja att träffas fysiskt men helt klart lär videomöten fortsätta att vara dominerande.

På temat hållbara lösningar så växer såväl Telematics som Engineering inom elektrifiering. Engineering har börjat utveckla IT system för laddinfrastruktur bolag och Telematics utökar sina plattformar för kollektivtrafik för att också inkludera elfordonsdrift.

Bussbranschen är i en stor omvandling mot elektrifierade fordon och inom ett par år kommer elektrifierade lastbilstransporter stort. För dessa typer av fordon är depåladdning av stor vikt och här ligger vi bra till.

För personbilar är förändring radikal. Elbilstrenden är minst sagt kraftfull och prestanda och batterier förbättras i en rasande takt. Bilbranschens stora problem har nu svängt från batterier till laddning. Businesscaset för konsumenten ligger i att man måste kunna ladda hemma. Skall man nå bredare kundgrupper måste tillgång till användarvänlig och billig publik laddning utökas i betydligt större takt än hittills. Den här typen av problem löser inget bolag själva utan mitt tips är att här måste det till samverkan.

Martin Wahlgren

En hållbar framtid

Omställningen mot mer hållbara lösningar handlar ju inte bara om fordon och transporter utan vi märker en radikal förändring i allt från återbruk, delningsekonomi, effektivare produktion, nya material till odling, framställning av protein osv. För ett par år sedan var investerare lite avvaktande men nu är det helt andra tongångar. Ett lysande exempel på investerarvilja är till exempel den nya satsningen tillverkning av på koldioxidneutralt stål i Norrland för att inte tala om alla nya batterifabriker.

För egen del märker vi också av hur vårt bolag Consat Sustainable Energy Systems ökar inom energieffektivisering av fastigheter. Under Q2 lanseras också vår nya patenterade gråvattenvärmeväxlare med rekordhög energiåtervinning av duschvattenvärme. Perfekt för simhallar, sportanläggningar, hotell och flerbostadshus! Värmeväxlaren har utvecklats i samverkan med Consat Innovation Partner och Consat Engineering.

Hållbarhet är inne på allvar och det i kombination med nya innovationer och samverkan är avgörande om vi skall ha en chans att klara framtida generationers klimatutmaningar.

Martin Wahlgren

CEO Consat AB 

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment