Krönika Q2 2021 – Consat siktar framåt

water drop with the earth inside
water drop with the earth inside

Consat siktar framåt!

Skillnaden mellan Q2 2020 och Q2 2021 är extrem. Från katastrofläge till högkonjunktur där efterfrågan på många håll nu kraftig överstiger tillgången på ingenjörer och leveransförmåga.

När vi stängt böckerna för 2020 ser vi att året blev bättre än väntat mycket tack vare en snabb återhämtning under hösten. Omsättningen för koncernen nådde upp till 393 MSEK vilket är ”all time high” samtidigt som vinstmarginalen visserligen minskade från förgående år men ändå får anses som ok under rådande omständigheter.

Framförallt ser vi värdet av vår långsiktiga satsning i att bygga en koncern med flera ben att stå på. Pandemin har visserligen påverkat alla våra bolag men på olika sätt och tillsammans är man som vanligt starkare.

På Consat har det alltid funnits en nyfikenhet och upptäckarmentalitet kring att vilja och att våga prova nya områden och satsningar. Även om man vill nå framgång snabbt så tar det ofta tid och det gäller att våga vara långsiktig.

Strategi 2025

Under hösten inleder vi vårt strategiarbete där vi tar sikte på vad vi vill vara 2025.

Självklart kommer det att hända mycket på vägen som ingen av oss kommer att kunna förutse men samtidigt måste man våga ta sikte mot nya visioner och mål.

Omställningen mot en mer hållbar miljö enligt FN klimatmål kan av många ses som besvärande men enligt min uppfattning är det både helt nödvändigt och samtidigt inte i konflikt med att vi kan utvecklas som bolag.

Eller som hotellägaren och entreprenören Peter Stordalen har på baksidan av sina visitkort, ”There is no business on a dead planet”

Om vi ser på vår egen utveckling så har vi faktiskt växt mest kring de områden där utmaningarna är som störst!

Miljövänlig tillväxt

Consat Telematics levererar världsledande system för att göra kollektivtrafik än mer attraktiv och effektiv vilket är helt nödvändigt i en allt mer urbaniserad värld. Dessutom är vi i framkant när bussbranschen nu snabbt elektrifieras.

Engineering är också offensiva inom elektrifiering såväl inom laddning som inom batterirelaterade uppdrag men vi har också större utvecklingsuppdrag smart belysning för växthus och vertikal odling.

Apropå odling så har SES också tagit klivit in i odling av insekter för klimateffektiv produktion av protein. 2050 beräknas behovet av protein öka med en faktor två mot idag. Odling av insekter kommer att vara nödvändigt för att undvika utfiskning och än mer ökad miljöbelastning för djurhållning och nedhuggning av skog för att öka betesmarker mm.

Consat CIP är också verksamma i flera miljöinriktade projekt, bland annat inom komposterbar plast som inte avger mikroplaster vid nedbrytning.

Vi gör mycket bra men det finns mer att göra och för att nå fler kunder och attrahera fler ambitiösa medarbetare behöver vi också komma ut och berätta mer om oss och vad vi tillsammans åstadkommer!

Med Jenny Freder som vår nya marknadschef har vi tagit ett rejält kliv framåt. Vi har ökat vår aktivitet på sociala medier, vi har precis lanserat vår nya hemsida och än mer är på gång.

Rom byggdes inte på en dag, allt tar tid och det gäller att vara enträgen men samtidigt ha kul på resan.


Trevlig sommar!

Martin Wahlgren, VD Consatkoncernen

Martin porträtt miljö

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment