Malmö Stad inviger världens modernaste solkraftverk

people standing with umbrellas

Den 7 juni fick Malmö, som första stad i Sverige, ett solkraftverk som bygger på Stirlingtekniken.

Med sin miljövänlighet och överlägsna verkningsgrad, jämfört med andra solenergitekniker, har Stirlingtekniken alla förutsättningar att bli hjärtat i framtidens solkraftverk – också i ett globalt perspektiv.

Bakom projektet står Region Skåne, Malmö Stad och Ripasso Energy och som en viktig och komplett utvecklingspartner finns Consat med i framtagandet av solkraftverken.

Det är Svenska Ripasso Energy AB som är på god väg att utveckla världens mest effektiva och kompletta solkraftverk med Stirlingmotorer som drivs av solvärme från stora solspeglar. Om allt går som man har tänkt sig kan konceptet vara en del i lösningen på vårt framtida gemensamma energibehov.

I och med att Malmö Stad nu investerar i det första solkraftverket hoppas och tror Ripasso på en snar serietillverkning av kompletta solkraftverk i skånska Sibbhult, där Scania tidigare tillverkade växellådor. – Vi på Ripasso Energy är stolta över Malmö Stads initiativ att sätta upp ett Stirling solkraftverk.

Just i Malmö har Stirlingteknologin utvecklats och förfinats under mer än 40 år. Nu finns Ripasso Energy också i Malmö, en stad med miljömål som harmoniserar med våra egna visioner, säger Gunnar Larsson vd på Ripasso Energy AB.

Förutsättningarna för Ripasso Energy kan knappast bli bättre. Man har tillgång till världsledande kompetens inom Stirlingteknologin och närhet till ett brett nätverk av framgångsrika företag inom fordonsindustrin, vilket ger tillverkningsresurser. Dessutom finns ett stort globalt intresse och behov av solkraftverk med Stirlingteknik.

Detta ger en stor exportpotential med goda möjligheter att skapa nya arbetstillfällen i Sverige och då särskilt i Skåne. Ambitionen är att år 2030 ska hela Malmö försörjas med till 100 procent förnybar energi. Vad gäller Consats del i projektet så har den bestått i att finna konstruktiva och kostnadseffektiva lösningar för slutprodukten.

Det har handlat om allt från koncept- och systemlösning till konkret utvecklingsarbete gällande mekanik, elektronik och mjukvara. Utöver det har man även funnits med som ett stöd i utvecklingsarbetet samt med framtagning av produktionstestutrustning.

– Vi är givetvis stolta över att få medverka i ett dylikt projekt, där många av våra teknikdiscipliner kan nyttjas fullt ut för att finna synergieffekter. Inte minst vårt kunnande sett ur ett systemperspektiv kommer helt till sin rätt i ett sådant här tvärfunktionellt projekt, säger Martin Wahlgren på Consat.

Consats mångåriga engagemang inom olika så kallade cleantech-projekt har faktiskt fört samman Ripasso Energy och Volvo Special Vehicles för diskussioner om hur man på sikt skulle kunna skapa nya rationella lösningar och affärsmöjligheter tvärs branscherna.

Consat är idag exklusiv utvecklingspartner gällande el och mjukvara vid framtagningen av Volvos nya elbil C30PEV och flera intressanta samarbetsområden har redan identifierats där lanseringen av elbilar och Stirlingbaserade solkraftverk går hand i hand.

Consat och Volvo Special Vehicles var på plats i Malmö vid invigningen av det nya solkraftverket och presenterade då sina tankar och idéer om synergieffekten parterna emellan.

Kontaktperson Consat Engineering AB:
Martin Wahlgren Vice VD
martin.wahlgren@consat.se

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment