Ny svenskutvecklad laddstation för eldrivna fordon

Göteborg Energi har tillsammans med TSS Test Site Sweden och Consat utvecklat en ny teknik för laddstationer för eldrivna fordon. Laddstationen är utvecklad för att möta framtidens krav på enkelhet och tillgänglighet och kommer att möjliggöra byggandet av publika ladd- och parkeringsplatser för laddhybrider och elbilar.

I ett första skede kommer Göteborg Energi att etablera ett tiotal laddstationer för utvärdering och stöd till tidiga testflottor av laddhybrider och elbilar, men visionen är att det om 10 år finns runt 10.000 laddställen för eldrivna fordon i regionen.

– Bilindustrin håller på att utveckla ny teknik för elbilar och laddhybrider. Det är därför viktigt att vara med från början och driva utvecklingen av teknik och infrastruktur för att kunna ladda bilarna, säger Peter Öhman, projektledare på TSS Test Site Sweden på Lindholmen Science Park i Göteborg.
– Göteborg Energi har redan tidigare legat i framkant på utvecklingen av infrastrukturer i transportsektorn. Vi har t.ex. genom Fordonsgas byggt upp infrastrukturen för gastankställen i Västsverige och via vårt elnätsbolag byggt elanslutningar för färjor i hamnen. Att vi nu satsar på att ge Göteborg en stark position i utvecklingen av elbilssamhället är därför naturligt, säger Anders Hedenstedt, VD Göteborg Energi.

Den nyutvecklade laddstationen är speciellt anpassad för att fungera som en ladd- och parkeringsplats i det smarta elnätet. Genom att utnyttja intelligent informationsteknik, smakfull design och ett enkelt användargränssnitt, kan laddstationen placeras på befintliga publika eller privata parkeringsplatser.
Energiförbrukningen för laddhybrider i eldrift eller elbilar uppgår till mellan 1-3 kWh per mil. Eldriften gör laddhybriderna och elbilarna mycket energieffektiva.
– Vi har idag en unik möjlighet att snabbt kunna utveckla energieffektiva transportsystem i Sverige genom vår förmåga att samverka mellan olika aktörer från industri, högskola och samhälle, fortsätter Peter Öhman.
Göteborg Energi, TSS Test Site Sweden och Consat har den gemensamma visionen att etablera Västra Götaland som en ledande region för utveckling, provning, demonstration och användning av elbaserade fordon.
För mer information:

Peter Öhman, TSS Test Site Sweden, +46 31 764 70 14
Ulf Östermark, Göteborg Energi, +46 703 82 05 60
Jeanette Johansson, Consat, +46 70 228 05 95

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment