Nytt Världsrekord

Ripasso Energy sätter nytt sol-till-el världsrekord!

Consat har under flera år varit utsedda som huvudsaklig utvecklingspartner till Ripasso Energy inom meknik- och  elektronikkonstruktion samt inom  styr- och IT-system.

“Vi gläds verkligen med Ripassos framgång! Att få möjlighteten att arbeta tätt ihop med världsledande företag med avancerad teknikutveckling är helt enkelt oerhört stimulerande”, berättar Martin Wahlgren Vice VD Consat AB

Ripasso Energy, ett solteknikföretag från Malmö med produktion i Sibbhult har tagit i drift de första enheterna i sitt solkraftverk i Upington, Sydafrika. Tekniken som kallas CSP, Concentrated Solar Power baseras på stirlingmotorer som fångar solen i stora parabolspeglar till en SPC, “Stirling Power Converter. Under den första driftperioden sattes ett nytt sol-till-el effektivitetsrekord på 32 % för en 30 kW enhet. Detta uppmättes vid en omgivningstemperatur på 28 grader vilket bekräftar de unika egenskaperna för stirlingteknologin från Ripasso Energy, speciellt för torra och varma områden i det så kallade “solbältet när ungeför en tredjedel av solenergin konverteras direkt till trefas elektricitet genom denna värmemotor som driver en konventionell generator.

“Detta är ett genombrott för en kostnadseffektiv och robust CSP-teknologi och ett viktigt steg för en hållbar framtid med ren energi”, säger Gunnar Larsson, VD för Ripasso Energy.

Den 12 november 12, 2012 släppte International Energy Agency (IEA) sin World Energy Outlook 2012 som sammanfattar att världen fortfarande brister i att förändra det globala energisystemet i en mer hållbar riktning. De så kallade “emerging economies” driver en 70 % ökning av världens energiförbrukning medan 1,3 miljarder människor fortfarande saknar elektricitet. Rapporten nämner att några av symptomen är att subventionerna för fossila bränslen ökar och koldioxidutsläppen når nya höga rekord medan den industri som arbetar med förnybar energiteknik har svårigheter. IEA-rapporten påvisar slutligen att vattenbehovet för energiproduktionen växer dubbelt så snabbt som energibehovet i en värld där många områden lider av vattenbrist.

Solenergi genom s.k. PV-paneler och CSP har potentialen att försörja många delar av världen med elektricitet och det pågår många projekt. Ripasso Energy har nu demonstrerat den unika sol-till-el effektiviteten vid höga temperaturer och utan behov av stora mängder vatten samt med litet behov av material och land. Detta ger att lösningen från Ripasso Energy ger en lägre kostnad för elproduktionen, s.k. Levelized Cost Of Energy (LCOE) och lägre miljöpåverkan än konkurerande metoder. Ripassos metod är speciellt lämpat för torra områden med hög solinstrålning som i stora

Stirlingmotorn baseras på en licens från Kockums och har dels använts I många år I svenska ubåtar med även utprovats i USA där ett tidigare sol-till-el rekord sattes. Ripasso Energy har vidareutvecklat och kommersialiserat detta stirlingmotorkoncept till ett kostnadseffektivt och modulärt system med automatisk solföljande moduler som vardera genererar 2 x 30 kW trefasig eleffekt. Dessa moduler behöver inte stora centraliserade turbiner utan genererar el självständigt från början där flera moduler gradvis kan kombineras till större CSP anläggningar från hundratals kW för lokalt och industriellt behov till många MW för nätanslutning.

Gunnar Larsson, VD för Ripasso Energy och tidigare vid Kockums summerar;

“Korsbefruktningen mellan stirlingtekniken för ubåtar med en torr ökenmiljö har gett oss en möjlig och robust lösning för ren energi, speciellt för de delar av världen som behöver detta nu.”

Ripasso Energy (www.ripassoenergy.com) bildades 2008 med Ahlström Capital (www.ahlstromcapital.com) som huvudägare. Baserat på den mycket goda erfarenheten av denna stirlingmotor från ubåtar men också från demonstrationsprojekt I USA så förvärvade Ripasso denna licens från Kockums och vidareutvecklade i samarbete med andra strategiska partners detta koncept för produktion av solel. Detta koncept har sedan 2011 provats vid fabriken i Sverige samt i Antalaya i Turkiet. Den första kommersiella installationen byggs för det sydafrikanska företaget GHG Reductions i Upington där solinstrålningen och s.k. DNI-egenskaper är bland de högsta i världen. (2800 till 3000 kWh/m2 per år). Och där satt ett nytt världsrekord!

Ripasso Energy är baserat i nära Kockums och I närheten av mycket kompetenta produktionsresurser inom bil- och telecom-industrin. Detta garanterar effektiv och högkvalitativ produktion av nyckelkomponenterna. Ripasso Energy söker nu aktivt lokala samarbetspartners i olika länder för att ytterligare anpassa sin lösning att passa de lokala marknadskraven.

Ripasso Energy kommer att delta i den svenska paviljongen vid World Future Energy Summit i Abu Dhabi 15-17 januari, 2013 deltar i CSP Today South Africa 2013 2nd Concentrated Solar Thermal Power Conference & Expo 4-5 februari I Pretoria. För mer information kontakta Ripasso Energy VD Gunnar Larsson, gunnar.larsson@ripassoenergy.com eller marknadschef Carl Öhlén, carl.ohlen@ripassoenergy.com

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment