Ökad satsning på automation

För att möta våra kunders efterfrågan och behov ökar Consat sin satsning på automation inom avdelningen IndustriTeknik. Från och med årsskiftet har ett nytt teknikområde Industriell Automation startats för att visa våra kunder att Consat kommer att svara upp mot denna ökande efterfrågan. –Automation har blivit en allt mer viktigt del för att våra kunder skall få maximalt av sina nyutvecklade produkter eller produktion. Därför känns det som ett naturligt steg för Consat att utöka vår kompetens och resurser inom teknikområdet Industriell Automation, säger Emil Brandt affärutvecklingschef för IndustriTeknik. Ansvarig för den nya avdelningen är Andreas Svensson, som kommer närmast från FlexLink. Han är automationsingenjör i botten och har arbetat i olika roller inom automationsområdet sedan 1997. –Att få vara med och forma Consats nya teknikområde känns väldigt stimulerande och jag ser med tillförsikt framemot att vi kommer att kunna lösa våra kunders behov, säger Andreas Svensson.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment