Ombyggnad av robotcell för Semper

Consat har genomfört ett ombyggnadsprojekt av en robotcell med tillhörande bansystem åt Semper i Götene.

I den befintliga robotcellen palleteras välling och grötlådor och den byggs nu ihop med en ny produktionslinje och för det krävs en ökad kapacitet. – Robotcellen konstruerades av Consat för cirka tio år sedan och när vi nu skulle bygga om den föll det sig naturligt att välja Consat igen.

Därmed kunde vi gå igång med projektet utan att behöva starta från noll, säger Thomas Larsson, projektledare på Semper i Götene.

Uppdraget innebar konceptlösning, projektledning, robot-programmering, PLC-programmering, uppdatering av det överordnade styrsystemet, mekanisk konstruktion, installation och idrifttagning.

För ytterligare information, kontakta: Emil Brandt, Consat Engineering AB Telefon: +46 31 340 00 00

Like this article?

Dela på facebook
Share on Facebook
Dela på linkedin
Share on Linkdin
Dela på email
Share on Twitter
Dela på whatsapp
WhatsApp

Leave a comment