Ramavtal med TSS

Ramavtal med TSS

Vi tackar för förtroendet!

Consat Sustainable Energy Systems AB har tecknat ramavtal med Lindholmen Science Park AB vad gäller att tillhandahålla projektledare inom projektet TSS Test Site Sweden under 2012-2013. Genom vårt mångåriga engagemang inom alternativa drivlinor och specifikt elektrifierade transportsystem kan vi erbjuda projektledare med den kompetens som efterfrågas inom TSS.

” Consat Sustainable Energy Systems AB har genom långsiktliga investeringar i projekt såsom VCC C30 Electric, framtagning av laddstolpar och inte minst tack vare vår medverkan i flera gemensamma forskningsprojekt byggt upp en ovärderlig kunskap som vi hoppas skall stärka vår relation med TSS och Lindholmen Sciencepark AB än mer framöver”, berättar Jeanette Johansson VD för Consat Sustainable Energy Systems AB.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment