Snöröjare och Sopbilar välkomnas in i ITS4mobility-familjen

snow plow

Consat utvecklar på uppdrag av Kanadensiska kommunen Sudbury en, oss veterligen, unik telematiklösning. Det befintliga ITS4mobility-system för kollektivtrafiken som varit i drift i flera år kommer nu att byggas ut för att även inkludera snöplogar, sopbilar och övriga fordon i kommunen. Det unika är att dessa fordon med sina specifika behov kommer att få anpassade styr- och övervakningsverktyg för att optimera verksamheten – och ändå vara integrerade i det befintliga systemet med allt vad det betyder i form av delad information.

Snöröjning och sophämtning kommer snart att kunna planeras och övervakas på i princip samma sätt som kollektivtrafiken, även om verktygen blir anpassade för arbetsfordonens och de mobila inspektörernas specifika behov. De bilburna inspektörerna kommer att med bärbara datorer leda arbetet i samma applikationsmiljö som trafikledningen för kollektivtrafiken använder. Kompakta, smarta, verktyg ger dem god överblick över hur arbetet fortskrider och erbjuder samtidigt möjligheter att reagera på snabba förändringar i väder och behov. Den delade miljön kommer även erbjuda unika möjligheter för kollektivtrafikledningen att i realtid se när gator är snöröjda och var övriga kommunala fordon är.

Like this article?

Share on Facebook
Share on Linkdin
Share on Twitter
WhatsApp

Leave a comment