Snöröjare och Sopbilar välkomnas in i ITS4mobility-familjen

snow plow

Consat utvecklar på uppdrag av Kanadensiska kommunen Sudbury en, oss veterligen, unik telematiklösning. Det befintliga ITS4mobility-system för kollektivtrafiken som varit i drift i flera år kommer nu att byggas ut för att även inkludera snöplogar, sopbilar och övriga fordon i kommunen. Det unika är att dessa fordon med sina specifika behov kommer att få anpassade styr- och övervakningsverktyg för att optimera verksamheten – och ändå vara integrerade i det befintliga systemet med allt vad det betyder i form av delad information.

Snöröjning och sophämtning kommer snart att kunna planeras och övervakas på i princip samma sätt som kollektivtrafiken, även om verktygen blir anpassade för arbetsfordonens och de mobila inspektörernas specifika behov. De bilburna inspektörerna kommer att med bärbara datorer leda arbetet i samma applikationsmiljö som trafikledningen för kollektivtrafiken använder. Kompakta, smarta, verktyg ger dem god överblick över hur arbetet fortskrider och erbjuder samtidigt möjligheter att reagera på snabba förändringar i väder och behov. Den delade miljön kommer även erbjuda unika möjligheter för kollektivtrafikledningen att i realtid se när gator är snöröjda och var övriga kommunala fordon är.

Like this article?

Dela på facebook
Share on Facebook
Dela på linkedin
Share on Linkdin
Dela på email
Share on Twitter
Dela på whatsapp
WhatsApp

Leave a comment