Kundcase ”Kalibrering av nya radarsystem för Scania”

Ett flerårigt samarbete mellan Consat och Scania har mynnat ut i ett nytt projekt. Med hjälp av specialutvecklade maskiner sträcks samarbetet över landgränser med Frankrike och Nederländerna som joinar teamet. Läs mer om ASLA-projektet.

a volvo truck and a man mouting something