Vi ställer oss ofta frågan: för vem är det vi skapar våra lösningar? Svaret är enkelt: för framtida generationer. Därför är hållbarhet ett centralt begrepp i allt vi gör. Med en grön vision kan vi göra en insats för ett mer hållbart samhälle.

Hållbara energilösningar med Consat SES

Consat Sustainable Energy Systems (SES) bildades 2009 och har kontor i Göteborg och Stockholm.

Consat Sustainable Energy Systems består av hypermotiverade ingenjörer som effektiviserar vår gemensamma energianvändning. Störst nytta har vi kunnat göra på området energieffektivisering av befintliga byggnader samt energiintensiva industrier. Vi utvecklar också tekniska lösningar och produkter när vi ser att det saknas eller när dagens lösningar helt enkelt inte duger. Så växte t.ex. gråvattenvärmeväxlaren GEISER® fram. 2022 spolar vi fortfarande bort mängder med värmeenergi via avloppet på samma gång som vi studerar hårklyverier i gassammansättningar i treglasfönster…

Med vårt arbete strävar vi efter att göra maximal nytta inte bara för oss själva och våra kunder men också för världen i stort bl.a. genom att linjera med FN:s globala hållbarhetsmål.

Vad

Consat SES gör smarta, kostnadseffektiva, driftstabila tekniska helhetslösningar skräddarsydda för varje projekt. Vår kompass är hållbarhet på alla nivåer och våra specialområden är:

Varför

Om vi och våra barn skall kunna fortsätta leva ett gott liv i en fungerande värld behöver vi tänka om. Vi är nu för upplysta över hur saker hänger ihop och behöver röra oss från atomisering och egoism till socialt ansvarstagande, bli proaktiva istället för reaktiva och se konsekvensen av vår livsstil. Vi behöver en filosofi av hållbarhet på alla plan och inte bara för idag. Consat SES tror på små steg hos var och en av oss; att göra vad man kan och att börja med det enklaste; att göra samma sak som innan men med mindre resurser. BLI EFFEKTIVARE!

Consat SES kan energi. Vi gräver där vi står och gör allt vad vi kan för att bidra till den värld som vi vill leva i. Läs mer om hur vi lyckats spara in hela 50 % av en fastighets energiförbrukning om och om igen.

Hur

Vi arbetar med en stark ideologisk övertygelse, fokus på målet, ärlighet, förtroende och ett nästan överdrivet ansvarstagande. Vi är genuint vad vi säger att vi är. Fråga våra befintliga kunder…

För att kunna ta fullt ansvar vill vi helst leverera allt från start till slut i våra projekt. (1) Förstudie, (2)genomförande, (3)drifttagning och intrimning. Då vet vi att det går som utlovat eller bättre både ekonomiskt och energimässigt.

Consat SES och Agenda 2030

FN:s generalförsamling antog år 2015 en rad globala mål för en mer hållbar och rättvis värld. Dessa mål ska nås fram till 2030 och alla nationer måste hjälpas åt att skapa förutsättningar för mindre klimatavtryck.

Vi på Consat SES tror starkt på ett gemensamt arbete med alla berörda områden och strävar hela tiden till göra ännu mer. Hela grunden för vår verksamhet ligger i att maximera hälsa, styra om mot en hållbar energiproduktion och att göra medvetna val kring egen konsumtion.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet i artikeln ”Vi vinner på att göra gott”.

Sustainable_Development_Goals.svg
Ruag byggnad

Energieffektivisering för rymdindustrin

Ett energiprojekt för att effektivisera klimatstyrning för renrummen på RUAG.

Läs mer om detta spännande samarbete. Till artikeln.

Consat - bolagsgruppen

Ingenjörshus med gedigen erfarenhet av Industri, IT, Energi, Life Science, Fordon, Automation, Industri 4.0, IoT m.m.

Innovativa teknologier inom telematik. ITS-system för kollektivtrafik.

Innovativ hållbarhet med lösningar inom bland annat energieffektivisering. Unika projekt för fastigheter och industrier.

En komplett IT-partner med specialistområden inom systemövervakning, IT-drift, molntjänster, hosting och telefoni.

Skräddarsydda lösningar med innovation som ledord. Hjälper till med idéframställning, projektledning och partnerskap.