Vi ställer oss ofta frågan: för vem är det vi skapar våra lösningar? Svaret är enkelt: för framtida generationer. Därför är hållbarhet ett centralt begrepp i allt vi gör. Med en grön vision kan vi göra en insats för ett mer hållbart samhälle.

Om oss

Consat Sustainable Energy Systems (SES) bildades 2009 och har kontor i Göteborg och Stockholm.

NYTTA – Det är den översta rubriken på vår företagsagenda. Hur kan vi göra mer nytta. Detta vill vi ägna ALL VÅR energi åt. Det skapar ett försprång mot våra konkurrenter och ett lönsamhetsutrymme som vi öppet kan diskutera och dela med våra kunder.

Vi är ett team med en stark vilja att förbättra världen – på riktigt!

Vad

Consat Sustainable Energy Systems (SES) är ett team med en stark vilja att förbättra världen – på vårt sätt. Våra affärsinriktningar är:

Varför

Vi drivs av att göra nytta i de områden vi tror behövs för att uppnå ett mer hållbart samhälle. Genom att visa att våra idéer är genomförbara kan vi inspirera andra och leda vägen framåt.

Hur

Vi har en spetskompetens inom våra respektive affärsområden och är inte rädda för att tänka nytt. Vi är lösningsorienterade med ett starkt hållbarhetsfokus.

Consat SES och Agenda 2030

Vi på Consat SES tror på att skapa system eller produkter som kan göra mer med mindre resurser.

Vi strävar ständigt efter att göra nytta och använda vår kunskap till att göra världen bättre. Vi har FN:s globala hållbarhetsmål i bakhuvudet och jobbar direkt eller indirekt med följande mål:

SDG 2 – Zero hunger

SDG 3 – Good health and wellbeing

SDG 7 – Affordable and clean energy

SDG 9 – Industry innovation and infrastructure

SDG 12 – Responsible consumption and production.

Sustainable_Development_Goals.svg