Body - Electric - Architecture

Produkt: BEA - Multiplex

Multiplexsystem är ett elsystem baserat på principen att samla flera signaler och föra över dem på en enda kabel. Konventionella elsystem använder dedicerade elinstallationer för varje funktion i ett fordon.

Multiplexsystem möjliggör en stark reducering av mängden elinstallationer och kablar i olika fordon. Dessutom kan separata subsystem kommunicera med varandra för att uppnå väl genomtänkta, personifierade funktioner i fordonet.

Consat erbjuder multiplexlösningar som är baserade på AB Volvos multiplexsystem BEA. Volvo använder det här systemet i sin produktion av fordon med lägre volym så som bussar. Systemet använder sig av programmerbara hårdvarumoduler som kommunicerar med varandra genom ett CAN-gränssnitt. Eftersom all funktionalitet är realiserad i mjukvara med generiska hårdvarukomponenter, kan de enkelt anpassas för dina speciella behov och önskningar.

Consats multiplexlösningar hjälper dig att realisera de elfunktioner som din designgrupp önskar, samtidigt som utvecklingstiden för hela elsystemet minskas. Consat har erfarenhet av att använda det här systemet i såväl produktionsfordon som konceptbilar.

MORGAN
ragnar hallgren

Ragnar Hallgren

Vice President
Consat Engineering AB

Tel: +46 31-340 00 80
Mail: ragnar.hallgren@consat.se