Consat erbjuder en pragmatisk väg mot digital transformering

Har du ett datadrivet företag och är redo att ta steget från produktionsgolvet till applikationsgränssnitt? Consat är redo att stötta din digitala resa. Vi närmar oss en dynamisk framtid och genom att erbjuda ett pragmatiskt förhållningssätt till digital transformation kan vi tydligt visa affärsvärde. Med hjälp av teknik kan vi optimera prestandan inom din organisation – utan att kompromissa med tillförlitligheten. 

Projekten Consat får ta del av är alla olika, vårt arbete och förhållningssätt styrs därför helt och hållet utifrån de unika behov och utmaningar som uppstår. Men genom att sätta riktning och klargöra ett tydligt tillvägagångssätt kan vi sätta en grund för den digitala innovationen hos varje företag. Vad som skiljer oss från andra ingenjörer är vår breda erfarenhet från en mängd olika industrier sammansatt med vår expertis av framtagning och lansering av digitala produkter. Det gör oss mer än redo att stötta er i er digitala innovation genom att guida er i företagets digitala utveckling på ett pragmatiskt sätt som passar er. 

Vad betyder ett pragmatiskt förhållningssätt för oss?

Att guida våra kunder mot realistiska mål, istället för att förvirra med ouppnåeliga löften, är ett av Consats kärnvärden. Men med det sagt – vi vet vad det innebär att producera och lansera digitala produkter, och när det kommer till teknik anser vi oss faktiskt kunna skapa magi. Att hjälpa våra kunder till att nå sina mål görs alltid med samma pragmatiska inställning, men i varierande format, exempelvis genom att:

 • Hantera skalbarhet med ett praktiskt tillvägagångssätt som tar hänsyn till ditt företags unika behov och utmaningar.
 • Utnyttja användarvänliga applikationer som effektiviserar processer och förbättrar kundupplevelsen.
 • Ta itu med kraven på mobilitet med lösningar som möjliggör fjärråtkomst och samarbete.
 • Tillämpa artificiell intelligens och maskininlärning på ett sätt som samspelar med din organisation, snarare än att jaga de senaste modeorden eller trenderna.
 • Att smidigt sammankopplas med flera leverantörer för att skapa ett sammanhängande digitalt ekosystem som uppfyller dina affärsbehov.
 • Tillhandahålla ett fleranvändargränssnitt som förenklar samarbete och kommunikation mellan avdelningar och team.
 • Dra fördel av edge-teknik för att optimera prestanda och minska latens, utan att kompromissa med tillförlitligheten.

Hur går det till? | Consat NEXT möjliggör en digital transformering

Consat NEXT är vår digitala, ready-to-use IoT plattform och ramverk som gör det möjligt för oss att implementera en pragmatisk väg till digital transformation. Med kontinuerlig integration och implementering för att bygga och lansera digitala produkter, är NEXT redan integrerad med hundratals enheter och sensorer för bland annat spårning, hälsa, Smart Homes och laddning av elbilar. Bland andra fördelar har Consat NEXT även en enorm kapacitet och möjligheten att: 

 • Öka produktiviteten genom datainsikter i realtid
 • Ge tillgång till en bas av agila tekniska talanger som alltid lär sig, utvecklas och verkställs
 • Skapa nya intäktsströmmar
 • Öka kostnadseffektivitet genom driftoptimering
 • Positionera varumärken som tankeledare och innovativt företag
screen with Next application running

Case

Våra kunder är aldrig i exakt samma fas som någon annan, därför har Consat fått möjligheten att ta del av flera olika utvecklingsresor. I våra case-exempel har Consats digitala plattform NEXT använts på olika sätt för att förbättra effektiviteten och kvaliteten i två olika projekt.

Consat har erfarenhet från en mängd olika industrier, kunskap som vi är övertygade om kan vara till hjälp för att stötta er innovativa företagsresa. Vi sätter gärna riktning och är med och utvecklar affärsmodellerna för era digitala tjänster med ett pragmatiskt tillvägagångssätt, från produktionsgolv till applikationsgränssnitt. 

– Vi erbjuder en skräddarsydd matchning av ingenjörskonst och digital kompetens för att med industrialiserade digitala lösningar snabbt sätta grunden till er digitala resa. Consats digitala plattform NEXT är redan integrerad med hundratals enheter och sensorer, bland annat e-mobility, spårning, hälsa, Smart Homes och laddning av elbilar. 

I följande två kundcase har Consat som digital partner guidat två ledande företag i sina respektive vertikaler av industrin och under deras digitala utveckling.

Case 1. Industry 4.0.

“IoT for machines” är ett pågående utvecklingsområde där Consats digitala plattform NEXT fungerar som en felsökare för att kunna identifiera ett problem innan det uppstår. Att arbeta förebyggande kan komma att undvika den plötsliga påverkan som ett problem skulle kunna medföra under produktioner. 

Problem

Underhåll av maskiner i produktion är idag tyvärr gjort med ett proaktivt, snarare än ett reaktivt, tillvägagångssätt. Skulle vi istället kunna minska oplanerade driftstopp, öka tillgångarnas livslängd och optimera underhållskostnader skulle också produktionsflödet inom branschen öka. 

Lösning

Genom NEXT kan innovation stöttas och digitala affärer skalas upp på kort tid, tack vare att datadriven information presenteras ihop med en snabb prototypframställning och utveckling, samt implementering av produktionstjänster. NEXT gör det möjligt för Consat att driva automatiseringen och landa i en högre produktkvalitet genom användning av visionslösningen CQV som ger kontinuerlig och konsekvent produktionsövervakning. I projektet “Industry 4.0” ansluter vi till olika maskiner inom tillverkningsindustrin vilket i sin tur hjälper kunderna att fatta smarta beslut. 

Helhetslösningen inkluderar anslutningshantering, Edge computing, applikationsutveckling och hantering, vilket styrs helt och hållet från Consats plattform NEXT. Övriga funktioner som inkluderas i lösningen är: 

 • Synlighet av kritiskt tillverkningsutrustning i realtid 
 • Realtidsövervakning av affärs-KPI:er som beräknas och hämtas automatiskt från sensorer och flera system som PLC och MES
 • En vy över produktionstrender med rotorsaksanalys och en detaljerad beskrivning av händelser
 • Orsakskoder för att effektivt kunna identifiera prestationsförluster

Resultat

Att använda ett datadrivet tillvägagångssätt på maskiner i produktion genom Consats NEXT kunde en översikt över produktionsdata och status visas, exempelvis: 

Artiklar som producerats, utlösta larm, stilleståndsincidenter och stopptid, procentuell drifttid, aktuell status, larmfrekvens, artiklar producerade över tid, maskinstatus och larm skickade kumulativt. 

Att ha ovanstående information tillgänglig gör det lättare att fatta smartare beslut och har resulterat i:

 • Ökad genomströmning
 • Ökad kvalitet
 • Färre oplanerade stopp

Case 2. Consat CMS

Logistiken kring möjligheterna att ladda är en av de största utmaningarna som dyker upp i övergången till elfordon. Genom att arbeta med vårt molnbaserat och oberoende system för service och underhåll av laddningsinfrastruktur kan vi lösa problemet.

Problem

Med laddinfrastruktur från flera leverantörer uppstår snart flera utmaningar, varav en är att hantera underhåll och service på ett effektivt sätt. 

Lösning

Consat Charging Management Solution (CMS) gör det möjligt att hantera laddningsstationer för elfordon på flera olika platser, remote i samma applikation. Lösningen inkluderar även övervaknings- och optimeringsmöjligheter  i realtid, bland annat genom:

 • Hantering och fördelning av av tillgänglig kapacitet
 • Integrerade funktioner för att säkerställa hög uptime på laddningsstationer
 • Integrationsmöjligheter till andra system 
 • Erbjuda förberedda möjligheter att etablera nya digitala tjänster för fler intressenter
 • Erbjuda förberedda möjligheter att slå på mer sofistikerade data analytics och AI verktyg

Resultat

Vår kunds digitala transformativa resa initierades genom att ges möjlighet att dra nytta av fördelarna med ett molnbaserat och leverantörsoberoende system för service och underhåll av laddningsinfrastruktur.

Med funktioner som: fjärrdiagnostik, remote hantering av service för laddare, lastfördelning, rollbaserad åtkomstkontroll av information, realtidsmonitorering samt automatiska larmfunktioner ges möjligheten att:

 • Öka sin interna effektivitet i service verksamheten
 • Säkra hög uptime på laddarna genom en proaktivare och realtidsbaserad service
 • Möjlighet att integrera fler laddare som stödjer OCPP 1.6 på ett enkelt sätt
 • Erbjuda nya funktioner som stödjer och optimerar sina kunders verksamhet

If we can make complex information easier to understand and present
it to users in a simpler way, they’ll make smarter decisions

Orvar Hurtig VD Consat Engineering

Låt oss stötta ert företag i er transformation!

Vad

Vi vill vara den digitala ryggraden för våra kunder. En digitalryggrad som alltid utvecklas för att tillgodose det ständigt föränderliga marknadslandskapet och är redo att guida er för att optimera och automatisera ert företag med vår dynamiska framtid. 

Varför

En djup ingenjörskultur med erfarenhet från flera branscher inklusive bland annat maskiner, inbäddad programvara, domän, IT, moln, och IoT gör det möjligt för oss att erbjuda lösningar på problem inom det industriella spektrumet. Vi vet vad man bör fokusera på kring digitalisering och varför.

Hur

Vi följer ett agilt förhållningssätt för att lösa klientens utmaningar genom snabb prototypframställning (Minimal Viable Product Scope (MVP)). Vi vägleder ditt företags digitala utveckling med ett pragmatiskt förhållningssätt till digital transformation, utan att kompromissa med potential. Vi erbjuder transparens i vårakontakter med kunder och bygger relationer med ett långsiktigt perspektiv ända från start.

Funktioner

Application – Application Management, Mobile & Web User Interface

User Management – Authentication & Access Control

Rule Engine – Rules Engine (real time and historical) for Service Logic, Zero Coding

Service Components – Alerting/Notification, Reporting & Analytics, Payment, Scheduler

Data Management – Data Ingestion and Routing, Data Storage, Streaming Data

Device Management – Device & Sensor Connectivity & Metadata/Management

System Management – Cloud infrastructure orchestration (self healing, scaling, high availability)

Support – Platform as a Service including L2 & L3 Support

Övergripande funktioner

 • External micro services-based integration
 • GDPR Compliant, SSL Encryption, 2FA, Pervasive security
 • Development tools (Quick prototyping for MVP)
Kontakt
pär forsberg

Pär Forsberg

Manager IoT & Electrification
Consat Engineering AB

Tel: +46 31-340 00 57
Mail: par.forsberg@consat.se

Vinay profile image

Vinay Dhar

CSO, Consat-Orahi and Head of Digital Transformation Business, Consat Engineering AB

Tel: +46 727 24 22 64
Mail: vinay.dhar@consat.com

Body - Electric - Architecture