Consat erbjuder en pragmatisk väg mot digital transformering

Har du ett datadrivet företag och är redo att ta steget från produktionsgolvet till applikationsgränssnitt? Consat är redo att stötta din digitala resa. Vi närmar oss en dynamisk framtid och genom att erbjuda ett pragmatiskt förhållningssätt till digital transformation kan vi tydligt visa affärsvärde. Med hjälp av teknik kan vi optimera prestandan inom din organisation – utan att kompromissa med tillförlitligheten. 

Projekten Consat får ta del av är alla olika, vårt arbete och förhållningssätt styrs därför helt och hållet utifrån de unika behov och utmaningar som uppstår. Men genom att sätta riktning och klargöra ett tydligt tillvägagångssätt kan vi sätta en grund för den digitala innovationen hos varje företag. Vad som skiljer oss från andra ingenjörer är vår breda erfarenhet från en mängd olika industrier sammansatt med vår expertis av framtagning och lansering av digitala produkter. Det gör oss mer än redo att stötta er i er digitala innovation genom att guida er i företagets digitala utveckling på ett pragmatiskt sätt som passar er. 

Vad betyder ett pragmatiskt förhållningssätt för oss?

Att guida våra kunder mot realistiska mål, istället för att förvirra med ouppnåeliga löften, är ett av Consats kärnvärden. Men med det sagt – vi vet vad det innebär att producera och lansera digitala produkter, och när det kommer till teknik anser vi oss faktiskt kunna skapa magi. Att hjälpa våra kunder till att nå sina mål görs alltid med samma pragmatiska inställning, men i varierande format, exempelvis genom att:

 • Hantera skalbarhet med ett praktiskt tillvägagångssätt som tar hänsyn till ditt företags unika behov och utmaningar.
 • Utnyttja användarvänliga applikationer som effektiviserar processer och förbättrar kundupplevelsen.
 • Ta itu med kraven på mobilitet med lösningar som möjliggör fjärråtkomst och samarbete.
 • Tillämpa artificiell intelligens och maskininlärning på ett sätt som samspelar med din organisation, snarare än att jaga de senaste modeorden eller trenderna.
 • Att smidigt sammankopplas med flera leverantörer för att skapa ett sammanhängande digitalt ekosystem som uppfyller dina affärsbehov.
 • Tillhandahålla ett fleranvändargränssnitt som förenklar samarbete och kommunikation mellan avdelningar och team.
 • Dra fördel av edge-teknik för att optimera prestanda och minska latens, utan att kompromissa med tillförlitligheten.

Hur går det till? | Consat NEXT möjliggör en digital transformering

Consat NEXT är vår digitala, ready-to-use IoT plattform och ramverk som gör det möjligt för oss att implementera en pragmatisk väg till digital transformation. Med kontinuerlig integration och implementering för att bygga och lansera digitala produkter, är NEXT redan integrerad med hundratals enheter och sensorer för bland annat spårning, hälsa, Smart Homes och laddning av elbilar. Bland andra fördelar har Consat NEXT även en enorm kapacitet och möjligheten att: 

 • Öka produktiviteten genom datainsikter i realtid
 • Ge tillgång till en bas av agila tekniska talanger som alltid lär sig, utvecklas och verkställs
 • Skapa nya intäktsströmmar
 • Öka kostnadseffektivitet genom driftoptimering
 • Positionera varumärken som tankeledare och innovativt företag
screen with Next application running

Case

Våra kunder är aldrig i exakt samma fas som någon annan, därför har Consat fått möjligheten att ta del av flera olika utvecklingsresor. I våra case-exempel har Consats digitala plattform NEXT använts på olika sätt för att förbättra effektiviteten och kvaliteten i två olika projekt.

Consat har erfarenhet från en mängd olika industrier, kunskap som vi är övertygade om kan vara till hjälp för att stötta er innovativa företagsresa. Vi sätter gärna riktning och är med och utvecklar affärsmodellerna för era digitala tjänster med ett pragmatiskt tillvägagångssätt, från produktionsgolv till applikationsgränssnitt. 

– Vi erbjuder en skräddarsydd matchning av ingenjörskonst och digital kompetens för att med industrialiserade digitala lösningar snabbt sätta grunden till er digitala resa. Consats digitala plattform NEXT är redan integrerad med hundratals enheter och sensorer, bland annat e-mobility, spårning, hälsa, Smart Homes och laddning av elbilar. 

I följande två kundcase har Consat som digital partner guidat två ledande företag i sina respektive vertikaler av industrin och under deras digitala utveckling.

Case 1. Industry 4.0.

“IoT for machines” är ett pågående utvecklingsområde där Consats digitala plattform NEXT fungerar som en felsökare för att kunna identifiera ett problem innan det uppstår. Att arbeta förebyggande kan komma att undvika den plötsliga påverkan som ett problem skulle kunna medföra under produktioner. 

Problem

Underhåll av maskiner i produktion är idag tyvärr gjort med ett proaktivt, snarare än ett reaktivt, tillvägagångssätt. Skulle vi istället kunna minska oplanerade driftstopp, öka tillgångarnas livslängd och optimera underhållskostnader skulle också produktionsflödet inom branschen öka. 

Lösning

Genom NEXT kan innovation stöttas och digitala affärer skalas upp på kort tid, tack vare att datadriven information presenteras ihop med en snabb prototypframställning och utveckling, samt implementering av produktionstjänster. NEXT gör det möjligt för Consat att driva automatiseringen och landa i en högre produktkvalitet genom användning av visionslösningen CQV som ger kontinuerlig och konsekvent produktionsövervakning. I projektet “Industry 4.0” ansluter vi till olika maskiner inom tillverkningsindustrin vilket i sin tur hjälper kunderna att fatta smarta beslut. 

Helhetslösningen inkluderar anslutningshantering, Edge computing, applikationsutveckling och hantering, vilket styrs helt och hållet från Consats plattform NEXT. Övriga funktioner som inkluderas i lösningen är: 

 • Synlighet av kritiskt tillverkningsutrustning i realtid 
 • Realtidsövervakning av affärs-KPI:er som beräknas och hämtas automatiskt från sensorer och flera system som PLC och MES
 • En vy över produktionstrender med rotorsaksanalys och en detaljerad beskrivning av händelser
 • Orsakskoder för att effektivt kunna identifiera prestationsförluster

Resultat

Att använda ett datadrivet tillvägagångssätt på maskiner i produktion genom Consats NEXT kunde en översikt över produktionsdata och status visas, exempelvis: 

Artiklar som producerats, utlösta larm, stilleståndsincidenter och stopptid, procentuell drifttid, aktuell status, larmfrekvens, artiklar producerade över tid, maskinstatus och larm skickade kumulativt. 

Att ha ovanstående information tillgänglig gör det lättare att fatta smartare beslut och har resulterat i:

 • Ökad genomströmning
 • Ökad kvalitet
 • Färre oplanerade stopp

Case 2. Wennstrom - Consat CMS

Wennstrom är en nordisk underhålls- och servicepartner på den traditionella marknaden för flytande bränsle och på det framväxande segmentet e-mobility. Företagets vision är att vara det självklara valet när det kommer till investering i och underhåll av hållbara drivmedelslösningar för att förbättra den nordiska miljön för kommande generationer.

Problem

Logistiken över laddningsverksamheter är en av de största utmaningarna som dyker upp i övergången till elfordon. “Multi-Vendor Management” av laddningsinfrastruktur, alltså underhåll som tillhandahålls av fler leverantörer, är en av dem. 

Lösning

Consat Charging Management Solution (CMS) gör det möjligt för Wennstrom att hantera laddningsstationer för elfordon på flera olika platser från en och samma applikation. Programvaran inkluderar även övervaknings- och optimeringsmöjligheter över laddningsverksamheterna i realtid, bland annat genom:

 • Exakt hantering av energikällor och belastning
 • Integrerade funktioner för drift av laddningsstationer
 • Systemsammankoppling och digitala tjänster 

Resultat

Wennströms digitala resa möjliggjordes genom att arbeta som ett molnbaserat och oberoende system för service och underhåll av laddningsinfrastruktur. Genom att styra den digitala lösningen från Consat NEXT har företaget påbörjat sin digitala transformation. 

Med funktioner som: Felsökning, fjärrhantering av laddare, laddningshantering, lasthantering, rollbaserad åtkomstkontroll, fjärrdiagnostik, support och hantering resulterade implementeringen i:

 • Ökad effektivitet
 • Driftstidsservice 
 • Möjlighet att stödja alla MQTT och OCPP 1.6 anmärkningar
 • Integrerade funktioner för drift av laddningstjänster

If we can make complex information easier to understand and present
it to users in a simpler way, they’ll make smarter decisions

Orvar Hurtig VD Consat Engineering

Låt oss stötta ditt företag i er innovation!

Vad

Vi vill vara den digitala ryggraden för våra kunder. En digitalryggrad som alltid utvecklas för att tillgodose det ständigt föränderliga marknadslandskapet och är redo att guida er för att optimera och automatisera ert företag med vår dynamiska framtid. 

Varför

En djup ingenjörskultur med erfarenhet från flera branscher inklusive bland annat maskiner, inbäddad programvara, domän, IT, moln, och IoT gör det möjligt för oss att erbjuda lösningar på problem inom det industriella spektrumet. Vi vet vad man bör fokusera på kring digitalisering och varför.

Hur

Vi följer ett agilt förhållningssätt för att lösa klientens utmaningar genom snabb prototypframställning (Minimal Viable Product Scope (MVP)). Vi vägleder ditt företags digitala utveckling med ett pragmatiskt förhållningssätt till digital transformation, utan att kompromissa med potential. Vi erbjuder transparens i vårakontakter med kunder och bygger relationer med ett långsiktigt perspektiv ända från start.

Application – Application Management, Mobile & Web User Interface

User Management – Authentication & Access Control

Rule Engine – Rules Engine (real time and historical) for Service Logic, Zero Coding

Service Components – Alerting/Notification, Reporting & Analytics, Payment, Scheduler

Data Management – Data Ingestion and Routing, Data Storage, Streaming Data

Device Management – Device & Sensor Connectivity & Metadata/Management

System Management – Cloud infrastructure orchestration (self healing, scaling, high availability)

Support – Platform as a Service including L2 & L3 Support

Övergripande funktioner

 • External micro services-based integration
 • GDPR Compliant, SSL Encryption, 2FA, Pervasive security
 • Development tools (Quick prototyping for MVP)

Funktioner

screen with Next application running
Application Layer
 • Web & Mobile dashboard interface for displaying application & device data
 • Pre-designed interactive design components and user testing process
 • Ability to create interactive prototypes faster
 • Dashboard interface can be customized as per each client’s service & usability needs
 • Integrating with 3rd party applications
User Management Layer
 • Role based authentication and access control system for user management
 • Define users and their rights when accessing your application
 • User access to specific sites or location profiles for restricting their data access
 • Define which alarm notifications or application alerts that each user can receive
Rule Engine Layer
 • Define rules for IFTTT (If This Then That) conditions to users or other web services
 • Notification messages can be delivered as email alerts, mobile alerts & system/code trigger calls to internal or external web services
 • Zero coding Rules can be defined on incoming device data, system or application data and third party services data
Service Components Layer
 • Micro services based application components that are exposed as API endpoints
 • Standardized micro services that can be utilized for rapid delivery & deployment
 • Customer use case specific service components can be developed and deployed in an agile manner to meet delivery timelines
Data Management Layer
 • Seamlessly collect, combine and manage data from various sources with our data pipeline framework
 • Enables data injection, structuring, and storage for static and streaming data points.
 • Enables both cold & hot data storage to deliver failsafe application performance
 • Data brokers for open source data protocols like OCPP or proprietary data protocols
Device Management Layer
 • Connect millions of devices ranging from IIoT/Smart Home/Healthcare/ Mobility sensors & gateways
 • Standardized communication protocols (g., MQTT protocol defined for M2M telemetry and IoT applications)
 • Continuously monitor the performance & status of each device on a real time basis
 • Manage the entire device lifecycle right from acquiring to provisioning to retiring of the device, all from within  the Platform
System Management Layer
 • System infrastructure can be deployed across public, private & hybrid cloud environment
 • System services are delivered through a containerized & serverless deployment architecture
 • Ensures auto scaling for managing application load and also ensures business continuity through failover & backup mechanisms
 • System complies with GDPR requirements
 • Development, Pre Production & Production system environment are deployed within a secured vault to ensure maximum security
 • Data & Code deployment (CI/CD) pipelines work within an encrypted channel to ensure data security
Support Layer
 • System performance meets SLA performance requirement of9% uptime availability to ensure business continuity
 • Technical & user support during business working hours
 • Support infrastructure can be scaled and scope of support services can be expanded based on your specific needs
Overall functions
 • External micro services-based integration
 • GDPR Compliant, SSL Encryption, 2FA, Pervasive security
 • Development tools (Quick prototyping for MVP

Kontakt

pär forsberg

Pär Forsberg

Manager IoT & Electrification
Consat Engineering AB

Tel: +46 31-340 00 57
Mail: par.forsberg@consat.se

Vinay profile image

Vinay Dhar

CSO, Consat-Orahi and Head of Digital Transformation Business, Consat Engineering AB

Tel: +46 727 24 22 64
Mail: vinay.dhar@consat.com

Body - Electric - Architecture