If we can make complex information easier to understand and present it to users in a simpler way, they’ll make smarter decisions

Orvar Hurtig VD Consat Engineering

Next

Consat Next möjliggör våra kunders digitala transformationsresa genom att:

 • Erbjuda en färdig att använda IoT-plattform och ramverk, med kapacitet för kontinuerlig integration/implementering för att bygga och lansera digitala produkter
 • Öka produktiviteten genom dataanalys i realtid
 • Ge tillgång till en bas av agila tekniska talanger som alltid lär sig, utvecklas och utför
 • Skapa nya intäktsströmmar
 • Att driva kostnadseffektivitet genom driftoptimering
 • Varumärkespositionering som tankeledare och innovativt företag

Vad

Vi vill vara den digitala ryggraden för våra kunder. En digital
ryggrad som alltid utvecklas för att tillgodose det ständigt föränderliga marknadslandskapet.

Varför

En djup ingenjörskultur med erfarenhet från flera branscher inklusive maskiner, inbäddad programvara, domän, IT, moln, IoT och mer vilket gör det möjligt för oss att erbjuda lösningar på problem inom det industriella spektrumet.

Hur

Vi följer ett agilt förhållningssätt för att lösa klientens utmaningar genom snabb prototypframställning (Minimal Viable Product scope (MVP)). Transparens i våra
kontakter med kunder, bygga en relation med ett långsiktigt perspektiv från början.

Vad gör Consat Next platform unik?

Passionerad för ditt företag

Hastighet & Effektivitet

Beprövad Teknologi

man infront of code

Digital transformation på ett enkelt sätt

• Hantera skalbarhet
• Tillämpa artificiell intelligens
• Utnyttja maskininlärning
• Användarvänliga applikationer
• Hantera olika Stakeholders
• Hantera mobilitetskrav
• Fleranvändargränssnitt
• Dra fördel av Edge Technology
• Snabb Prototyping
• Stöder snabbt beslutsfattande

Funktioner

Application – Application Management, Mobile & Web User Interface

User Management – Authentication & Access Control

Rule Engine – Rules Engine (real time and historical) for Service Logic, Zero Coding

Service Components – Alerting/Notification, Reporting & Analytics, Payment, Scheduler

Data Management – Data Ingestion and Routing, Data Storage, Streaming Data

Device Management – Device & Sensor Connectivity & Metadata/Management

System Management – Cloud infrastructure orchestration (self healing, scaling, high availability)

Support – Platform as a Service including L2 & L3 Support

Övergripande funktioner

 • External micro services-based integration
 • GDPR Compliant, SSL Encryption, 2FA, Pervasive security
 • Development tools (Quick prototyping for MVP)
screen with Next application running
Application Layer
 • Web & Mobile dashboard interface for displaying application & device data
 • Pre-designed interactive design components and user testing process
 • Ability to create interactive prototypes faster
 • Dashboard interface can be customized as per each client’s service & usability needs
 • Integrating with 3rd party applications
User Management Layer
 • Role based authentication and access control system for user management
 • Define users and their rights when accessing your application
 • User access to specific sites or location profiles for restricting their data access
 • Define which alarm notifications or application alerts that each user can receive
Rule Engine Layer
 • Define rules for IFTTT (If This Then That) conditions to users or other web services
 • Notification messages can be delivered as email alerts, mobile alerts & system/code trigger calls to internal or external web services
 • Zero coding Rules can be defined on incoming device data, system or application data and third party services data
Service Components Layer
 • Micro services based application components that are exposed as API endpoints
 • Standardized micro services that can be utilized for rapid delivery & deployment
 • Customer use case specific service components can be developed and deployed in an agile manner to meet delivery timelines
Data Management Layer
 • Seamlessly collect, combine and manage data from various sources with our data pipeline framework
 • Enables data injection, structuring, and storage for static and streaming data points.
 • Enables both cold & hot data storage to deliver failsafe application performance
 • Data brokers for open source data protocols like OCPP or proprietary data protocols
Device Management Layer
 • Connect millions of devices ranging from IIoT/Smart Home/Healthcare/ Mobility sensors & gateways
 • Standardized communication protocols (g., MQTT protocol defined for M2M telemetry and IoT applications)
 • Continuously monitor the performance & status of each device on a real time basis
 • Manage the entire device lifecycle right from acquiring to provisioning to retiring of the device, all from within  the Platform
System Management Layer
 • System infrastructure can be deployed across public, private & hybrid cloud environment
 • System services are delivered through a containerized & serverless deployment architecture
 • Ensures auto scaling for managing application load and also ensures business continuity through failover & backup mechanisms
 • System complies with GDPR requirements
 • Development, Pre Production & Production system environment are deployed within a secured vault to ensure maximum security
 • Data & Code deployment (CI/CD) pipelines work within an encrypted channel to ensure data security
Support Layer
 • System performance meets SLA performance requirement of9% uptime availability to ensure business continuity
 • Technical & user support during business working hours
 • Support infrastructure can be scaled and scope of support services can be expanded based on your specific needs
Overall functions
 • External micro services-based integration
 • GDPR Compliant, SSL Encryption, 2FA, Pervasive security
 • Development tools (Quick prototyping for MVP

Kund cases

lots of chargers placed in a city

Service av EV-laddare

Maximera drifttiden inom laddinfrastruktur för elbilar

women with vr holing gears

Produkt övervakning

Datainsamling och visualisering i realtid för att fånga datavärden och skapa insikter om faktisk produkt användning.

child hiding behind a tree

Hitta

Realtidsspårning för att lokalisera barnet

cookies on a row

Vision system

Verktyg för maskininlärning för att göra saker bättre och mer effektivt.

two people in the front seat of a car

Tillämpa AI

Matcha likasinnande för samåkning

Consat Next Express

screen with Next application running

Consat Next Express är för kunder som vill komma igång med sin digitala transformationsresa, med begränsad ansträngning och krångel. Kunden kommer att kunna ansluta en enhet, för ett specifikt användningsfall, till vår molnbaserade plattform och se en webbdashboard med sin egen realtidsdata. Detta görs på mycket kort tid, 4-6 veckor.

Kontakt

pär forsberg

Pär Forsberg

Manager IoT & Electrification
Consat Engineering AB

P: +46 31-340 00 57
M: par.forsberg@consat.se