Visionsystem – Consat Quidance Vision

Ett visionsystem möjliggör en kontinuerlig och konsekvent produktionsövervakning i realtid. Det öppnar upp möjligheten för snabbare hantering och ändring i produktionen, vilket också bidrar till en mycket högre produktkvalitet och sparar på jordens tillgängliga resurser.

Consat Quidance Vision är vårt egenutvecklade visionsystem vilket är både flexibelt och användarvänligt. Information som hämtas från visionsystemet kan göras tillgänglig för alla nivåer i ett företag med ett anpassat informationsflöde för varje specifik roll. Insamlade data kan även lagras i en databas för senare analyser och optimering.

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur CQV kan hjälpa dig att öka din produktionseffektivitet idag! 

CQV machine

CQV – The Movie

Vad kan ett visionsystem användas till?

Ett visionsystem är tekniken som består av ett flertal kameror som följer produktionen i realtid. Med hjälp av kamerasensorer undersöks produkten ur olika vinklar för att på så sätt säkerställa att hela produktionen fungerar på rätt sätt.

Med hjälp av ett visionsystem går det att exempelvis kontrollera produktens form och dess mängd. Det går att mäta, sortera och analysera produktionen för att anpassa det till ett önskat läge.

Visionsystemet kan användas bland annat för kontroll av produktsammansättning och detaljnärvaro, för att avläsa defekter på komponenter eller produkter, hitta sprickor och porer i material, men också för kontroll av tids- och rumsmått. Guidning av robot är ett vanligt förekommande applikationsområde.

Visionsystemet övervakas från en väldisponerad vy som visar all nödvändig information som behövs för att processen ska kunna kontrolleras och styras. På så sätt fungerar systemet som en guide åt andra funktioner i ett produktionsled. Realtidsdata visas också i grafer för olika processparametrar. På så sätt kan en användare få en snabb överblick av vad som sker i processen.

Utformningen möter dagens krav på anslutningsmöjligheter i en modern produktionsmiljö. Stöd finns inbyggt för recepthantering och anslutning till olika användargränssnitt, både direkt och mobilt.

Systemöversikt

Inbyggt stöd för anslutning till olika användargränssnitt, både direkt och mobilt.

Möjlighet att ansluta till ett ERP-system eller molnet för att utbyta information, så som orderhantering och data.

Kan interageras med ett styrsystem eller en robot för styrning av produktflödet.

Enkelt byte av parametrar och system-övervakning vid eventuella produktions-ändringar.

system overview CQV
CQV app at göteborgs kex

CQV hos Orkla Confectionary & Snacks

En av våra kunder är Orkla Confectionary & Snacks. Detta är företaget som står bakom favoritklassikerna Ballerina- och Singoalla-kex producerade i Göteborg. Med hjälp av vårt visionsystem, CQV, har företaget infört datorbaserad avsyning av  kexproduktionen. Varje enskild kaka kontrolleras och sorteras för att säkerställa bästa kvalitet. 

Kontakt

Martin lundh

Martin Lundh

Manager Projects & Products
Consat Engineering AB

Tel: +46 31-385 02 28
Mail: martin.lundh@consat.se

Andra lösningar inom Consat Engineering

MORGAN

BEA – multiplexsystem för personifierade funktioner i fordonet.

Multiplexsystemet för produktionsfordon och konceptbilar. Anpassningsbar för speciella behov och önskningar.

Läs mer om multiplexsystemet här.

next logo

NxT – digital transformationsresa med IoT-plattform

Vår egen IoT-plattform som ökar produktivitet genom dataanalys i realtid. Möjlighet till nya intäktsströmmar och driftoptimering.

Läs mer om våra funktioner och kund-case här.