Life Science på Consat

I över 30 år har Consat arbetat med Life Science. Numera utgör detta ett av våra fokusområden. Vi har under årens gång haft flera långa samarbeten med företag som litat på vår breda kompetens. Våra Life Science-experter hjälper till med tekniken i produktionen och kan även vara med i utvecklingsfasen av ett konkret hjälpmedel eller applikation. Som ett fullskaligt ingenjörshus har vi kapacitet till att leverera hela projektet från idé till produktionssättning.

Kundresan

two hands holding a light bulb

Fas 1: Vi ser över era behov och presenterar en passande lösning för er verksamhet. Alla kunder är olika och har varierande specifikationskrav. Vi agerar ett bollplank när nya idéer och funderingar dyker upp under processens gång.

five people lokking at a computer screen

Fas 2: Vi sätter upp ett helt team av experter inom flera olika discipliner för att matcha ert behov. Är det en specifik kompetens som behöver finnas med i produktionen, inom det regulatoriska eller specifika medicintekniska krav? Vi har medarbetare som arbetar gärna på plats ute hos kund.

four people looking at post it,s

Fas 3: Med jämna avstämningar presenteras resultaten på vägen till målet. Med ett agilt arbetssätt kan vi justera produktutvecklingen så att det passar in i givande förutsättningar. Vi har stor flexibilitet i våra projektmodellen och jobbar enligt den metod som passar bäst.

Medicinteknik inom Life Science

Verksamheter som arbetar med Life Science spelar en viktig funktion i vårt samhälle. Med den alltjämt växande befolkningen behöver vi möta upp efterfrågan på högkvalitativa medicinska produkter. Medicinteknik är en framåtgående bransch med en stor efterfrågan på rätt kompetens.

Den inkluderar en mängd olika produkter som används inom vården och omsorgen. Det kan vara allt från röntgenapparater och pacemakers till dialysapparater och ortopediska implantat. Medicintekniska produkter är avsedda till att utföra en diagnostisk eller terapeutisk inverkan på människor. På Consat arbetar vi enligt följande:

 • Driver gärna hela utvecklingsprocessen
 • Identifierar ett behov med riskhantering i beaktning
 • Tar hänsyn till detaljkonstruktion och produktionssättning
 • Hjälper till med certifiering och godkännande för olika marknader
 • Driver tekniker för prototypframtagning
Equipment and medical devices in modern operating room at hospital

Övriga tjänster inom Life Science

finger pointing at graph

E-hälsa

 • Uppkoppling av medicintekniska produkter eller produktionsdata
 • Utveckling av applikation
 • Idéframställning och projektledning
 • Egendesignad plattform för insamling av data från sensorer och en överskådlig grafik
testtubes in a rack

Klimatkontroll- och renlighet

 • Klimat- och renlighetskontroller i labbmiljöer
 • Projektledning och skräddarsydda processer
Ulrika Lin, Business Developer inom Life Science på Consat Engineering AB.

Kontakta Ulrika Lin, Business Developer Life Science, för mer information.

P: +46 31-385 02 47
M: ulrika.lin@consat.se

Karriär inom medicinteknik

Som årets Employer Branding-företag vet vi att det är superviktigt att göra olika insatser för att synas utåt och attrahera rätt kompetens till våra bolag. Arbetar du själv inom medicinteknik och vill jobba med kollegor som brinner för sitt yrke? Kika in på vår karriärsida för att se alla våra lediga tjänster.

Consat Engineering satsar stenhårt på Life Science för att vara det självklara valet av samarbetspartner för medicintekniska företag. Ulrika Lin, vår Business Developer, berättar mer om Consats ambitioner i artikeln ”Consat Engineering AB satsar på medicinteknik”